zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Lista płac a pułapki w naliczaniu - jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019

18 wrzesień 2019 09:00-14:00

395 zł netto

Informacje o prowadzącym:
Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.


Cel szkolenia;
Poprawne naliczanie listy płac a tym samym uniknięcie korekt ZUS, US.


Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.


PROGRAM SZKOLENIA
Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów
• Przeanalizowanie poszczególnych absencji w pracy pracownika , a wpływ na poprawne naliczenie wynagrodzeń.
• Lista płac
• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
• Regulamin wynagradzania a list płac
• Składniki listy płac a poprawność naliczania
• Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
• Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
• Dodatek za pracę w godzinach nocnych – zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
• Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
• Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
• Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np. rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
• Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca.
Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa ,ojcostwa,pracownika , świadczenia z ZUS
• Elektroniczne zwolnienia papierowa- uwaga na błędy
• Papierowe zwolnienia lekarskie – co pracodawca zrobić powinien
• Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
• Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a. okres wyczekiwania na świadczenie
b. dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c. wysokość i okres wypłaty świadczeń
• Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
• Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
• Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
• Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
a. wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
b. wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
c.  wypłacane za roczny okres
• Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
• Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
• Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
• Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
• Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
• Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni
• Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
• Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
• Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
• Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
• Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego
• Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
• Omówienie nowych druków Z-15 A, Z-15 B.
• Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
• Kwoty wolne od potrąceń
• Potrącenia za zgodą pracownika
• Potrącenia bez zgody pracownika
• Potrącenia alimentacyjne
• Potrącenia nie alimentacyjne
• Potrącenia z umów zlecenia
• Potrącenia ZFŚŚ
• Potrącenia z zasiłków ZUS
• Zbieg tytułów
• Potrącenia na wniosek sądu karnego
• Potrącenia administracyjne..
ZATRUDNIANIE OSÓB ZOBOWIĄZANYCH DO ALIMENTOWANIA NA RZECZ NIELETNICH DZIECI A KONSEKWENCJA DLA PRACODaWCY.
• Panel dyskusyjny

Miejsce szkolenia

Hotel Novotel
ul. 3 Maja 31, Szczecin

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha