zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

24 październik 2019 10:00-15:00

375 zł netto

Szkolenie prowadzi:

niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracował między innymi jako analityk Centrum Monitoringu Wizyjnego Prezydenta Miasta Kielce oraz koordynator zespołu operatorów monitoringu Stadionu Narodowego w Warszawie. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedzin: zabezpieczenie mienia i osób, bezpieczeństwo imprez masowych, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności. Doświadczony trener i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, współautor publikacji „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.Opis:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnych zasad przetwarzania danych osobowych w systemach dozoru wizyjnego. Jego uczestnicy dowiedzą się kiedy i w jakim zakresie dopuszczalne jest rejestrowanie przestrzeni publicznej i niepublicznej, jakie obowiązki spoczywają na administratorze systemu oraz w jaki sposób chronić zarejestrowane nagrania. W trakcie szkolenia omówione zostaną szczegółowe zasady stosowania dozoru wizyjnego w wybranych miejscach i sytuacjach (zakład pracy, obiekty użyteczności publicznej, przestrzeń publiczna, inne). Uczestnicy szkolenia poznają również najświeższe stanowiska i zalecenia w zakresie stosowania systemów dozoru wizyjnego (monitoring) wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Europejską Radę Ochrony Danych. Przywołane zostaną również wyniki przeprowadzanych kontroli oraz wyroki sądów krajowych i europejskich.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest administratorom i użytkownikom systemów dozoru wizyjnego, przedsiębiorcom, pracownikom urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych, zarządcom obiektów komunalnych, dyrektorom placówek oświatowych, kierownikom obiektów sportowych, przedstawicielom straży gminnych (miejskich), jak również wszystkim pozostałym pracodawcom.
Program szkolenia

Wprowadzenie
•    W jakim zakresie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wpływa na możliwość stosowania systemów dozoru wizyjnego?
•    Jakiej ochronie w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych podlega wizerunek osób fizycznych?
•    Jakie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie w systemach dozoru wizyjnego?
•    Jakie zasady stosowania dozoru wizyjnego obowiązują w wybranych miejscach i sytuacjach (przepisy sektorowe)?:

  • Zakład pracy
  • Szkoły i placówki
  • Podmioty lecznicze
  • Obiekty komunalne
  • Przestrzeń publiczna
  • Transport  publiczny
  • Imprezy masowe


•    Kiedy administrator systemu dozoru wizyjnego musi przeprowadzić analizę ryzyka, a kiedy ocenę skutków dla ochrony danych?
•    Jakie podmioty i na jakiej podstawie prawnej mogą przetwarzać dane osobowe w systemach dozoru wizyjnego?
•    Jakie miejsca nie powinny być co do zasady dozorowane przy pomocy kamer ze względu na potrzebę ochrony prywatności?
•    Co powinien zawierać i jak spełnić obowiązek informacyjny o prowadzonej rejestracji obrazu (i dźwięku)?
•    Jak długo można przechowywać nagrania z systemów dozoru wizyjnego i kiedy te terminy można przedłużyć?
•    Jakie prawa posiadają osoby, które zostały zarejestrowane przez system dozoru wizyjnego?
•    Komu i w jaki sposób można udostępnić zdjęcia lub nagrania zarejestrowane przez system dozoru wizyjnego?
•    Jakie nieprawidłowości w zakresie stosowania systemów dozoru wizyjnego występują najczęściej (studia przypadków)?
Zakończenie

Miejsce szkolenia

Hotel DeSILVA PREMIUM
ul. Powolnego 10, Opole

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha