zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

25 październik 2019 10:00-15:00

375 zł netto

Szkolenie prowadzi:

niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracował między innymi jako analityk Centrum Monitoringu Wizyjnego Prezydenta Miasta Kielce oraz koordynator zespołu operatorów monitoringu Stadionu Narodowego w Warszawie. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedzin: zabezpieczenie mienia i osób, bezpieczeństwo imprez masowych, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności. Doświadczony trener i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, współautor publikacji „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.Opis:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnych zasad przetwarzania danych osobowych w systemach dozoru wizyjnego. Jego uczestnicy dowiedzą się kiedy i w jakim zakresie dopuszczalne jest rejestrowanie przestrzeni publicznej i niepublicznej, jakie obowiązki spoczywają na administratorze systemu oraz w jaki sposób chronić zarejestrowane nagrania. W trakcie szkolenia omówione zostaną szczegółowe zasady stosowania dozoru wizyjnego w wybranych miejscach i sytuacjach (zakład pracy, obiekty użyteczności publicznej, przestrzeń publiczna, inne). Uczestnicy szkolenia poznają również najświeższe stanowiska i zalecenia w zakresie stosowania systemów dozoru wizyjnego (monitoring) wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Europejską Radę Ochrony Danych. Przywołane zostaną również wyniki przeprowadzanych kontroli oraz wyroki sądów krajowych i europejskich.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest administratorom i użytkownikom systemów dozoru wizyjnego, przedsiębiorcom, pracownikom urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych, zarządcom obiektów komunalnych, dyrektorom placówek oświatowych, kierownikom obiektów sportowych, przedstawicielom straży gminnych (miejskich), jak również wszystkim pozostałym pracodawcom.
Program szkolenia

Wprowadzenie
•    W jakim zakresie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wpływa na możliwość stosowania systemów dozoru wizyjnego?
•    Jakiej ochronie w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych podlega wizerunek osób fizycznych?
•    Jakie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie w systemach dozoru wizyjnego?
•    Jakie zasady stosowania dozoru wizyjnego obowiązują w wybranych miejscach i sytuacjach (przepisy sektorowe)?:

  • Zakład pracy
  • Szkoły i placówki
  • Podmioty lecznicze
  • Obiekty komunalne
  • Przestrzeń publiczna
  • Transport  publiczny
  • Imprezy masowe


•    Kiedy administrator systemu dozoru wizyjnego musi przeprowadzić analizę ryzyka, a kiedy ocenę skutków dla ochrony danych?
•    Jakie podmioty i na jakiej podstawie prawnej mogą przetwarzać dane osobowe w systemach dozoru wizyjnego?
•    Jakie miejsca nie powinny być co do zasady dozorowane przy pomocy kamer ze względu na potrzebę ochrony prywatności?
•    Co powinien zawierać i jak spełnić obowiązek informacyjny o prowadzonej rejestracji obrazu (i dźwięku)?
•    Jak długo można przechowywać nagrania z systemów dozoru wizyjnego i kiedy te terminy można przedłużyć?
•    Jakie prawa posiadają osoby, które zostały zarejestrowane przez system dozoru wizyjnego?
•    Komu i w jaki sposób można udostępnić zdjęcia lub nagrania zarejestrowane przez system dozoru wizyjnego?
•    Jakie nieprawidłowości w zakresie stosowania systemów dozoru wizyjnego występują najczęściej (studia przypadków)?
Zakończenie

Miejsce szkolenia

Hotel Polonia
ul. Basztowa 25, Kraków

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

zainteresują Cię także

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha