zaproponuj szkolenia

Nowy System Informacji Oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu

21 październik 2019 09:30-15:00

470 zł netto

Jak wprowadzać dane do systemu. Wprowadzanie danych przez przedszkola, szkoły
i placówki oraz samorządy - Zajęcia warsztatowe na komputerach


Dostępne terminy: 21 października, 2 grudnia 2019 r. Pobierz program i kartę zgłoszenia


Celem szkolenia jest poznanie tzw. Nowego Systemu Informacji Oświatowej w praktyce. Szkolenie będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO. Prowadzący krok po kroku pokażą na programie nowego SIO jak wprowadzać dane do poszczególnych modułów nowego SIO.
Prowadzący szkolenie, oprócz technicznych aspektów funkcjonowania aplikacji, przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO. Osoby wprowadzające dane do SIO przy przekazywaniu danych są zobowiązane stosować merytoryczne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby dane wprowadzone do SIO były poprawne pod kątem naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu. W przypadku błędnie wprowadzonych danych i zawyżenia subwencji samorząd musi zwrócić te środki, a w przypadku zaniżenia subwencji nie może wystąpić o jej zwiększenie z tytułu błędu w SIO.


ADRESACI: Szkolenie skierowane do Wydziałów Oświaty, ZEAS-ów, CUW-ów, przedstawicieli szkół publicznych i nie samorządowych – Dyrektorów, Sekretarzy, pracowników odpowiedzialnych za wprowadzanie danych do SIO.


PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej: ochrona danych osobowych, udzielanie upoważnień, ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym z rejestrem PESEL, prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń, zmiany w ustawie, które zgodnie z obecnie procedowanym projektem MEN wejdą w życie 1 stycznia 2019 r., itd.
2. Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak złożyć wniosek i uzyskać dostęp do bazy danych SIO.
3. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez przedszkole, szkołę lub placówkę w każdym z modułów: Podmiot, Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze.
4. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez jednostkę samorządu terytorialnego w każdym z modułów: RSPO, Dane zbiorcze.
5. Prezentacja operacji grupowych usprawniających pracę w nowym SIO: filtry, grupowe operacje w module Uczeń i Nauczyciel.
6. Prawidłowe zgłaszanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – można tego dokonać tylko poprzez nowe SIO).
7. Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO.
8. Potwierdzanie prawdziwości danych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha