zaproponuj szkolenia

Online: Awans zawodowy nauczycieli a koronawirus

17 czerwiec 2020 10:00-13:00

250 zł netto

jak przygotować się do egzaminu i rozmowy oraz uniknąć błędów merytorycznych i proceduralnych?


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Ogłoszenie pandemii wzbudziło wiele wątpliwości w zakresie awansu zawodowego. Podczas szkolenie odpowiemy min. na pytania:
-    Czy zmiana sposobu prowadzenia zajęć zobowiązuje nauczycieli do modyfikacji planów rozwoju zawodowego?
-    Czy na termin zakończenia stażu ma wpływ okres pracy zdalnej, gotowość do pracy, korzystanie z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem?
-    Zmiany w planie rozwoju zawodowego – zobowiązanie dyrektora czy inicjatywa nauczyciela
-    Jak realizować zaplanowane zadania stażowe?
-    Jak prowadzić i obserwować zajęcia on-line?
-    Jak przygotować się do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej on-line.

Zaproponowane zostaną przykłady dokumentów, np. pismo dyrektora zobowiązujące nauczyciela do wprowadzenia zamian w planie rozwoju zawodowego.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


ADRESACI SZKOLENIA:
Nauczyciele będący w trakcie lub kończący staż na poszczególne stopnie awansu zawodowego, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu.


CEL SZKOLENIA:
-    zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w awansie zawodowym w związku z pandemią,
-    przygotowanie dokumentacji awansowej,
-    przygotowanie do rozmowy z komisją egzaminacyjną i kwalifikacyjną
-    zapoznanie się z najczęściej popełnianymi błędami,
-    poznanie orzecznictwa sądowego, dotyczącego stopnia awansu zawodowego.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:
-    zdobędzie kompetencje ułatwiające uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego,
-    uniknie błędów w wykonywaniu swoich zadań w procesie awansu – nauczyciel, dyrektor, przedstawiciel jst


PROGRAM:
1.    Podstawy prawne dotyczące awansu zawodowego - uwzględnienie ostatnich zmian w przepisach.
2.    Podstawy w zakresie prawa oświatowego - wiedza niezbędna do uzyskania kolejnego stopnia awansu nauczyciela.
3.    Regulacje prawne związane z wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania szkół w okresie zwalczania COVID 19 oraz sposoby działań rady i ich wykorzystanie do realizacji zadań stażowych
4.    Nowe obowiązki wobec nauczycieli odbywających staż na kolejne stopnie awansu zawodowego.
5.    Rola i zadania opiekuna stażu - przykładowe działania spełniające wymagania, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line.
6.    Realizacja planu rozwoju zawodowego wg zapisów prawnych obowiązujących od 1 września 2019 r.
7.    Zasady właściwego udokumentowania spełnienia wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego – zmiana dokumentów załączanych do wniosku:
-    przykładowe działania spełniające wymagania, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line
8.    Dobre sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
9.    Przygotowanie się do prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz do egzaminu i rozmowy.
10.    Jak uniknąć błędów w sprawozdaniu i podczas egzaminu oraz rozmowy?
11.    Rola i zadania dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczyciela - przykładowe działania spełniające wymagania, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line:
-    obserwacja zajęć on-line w procedurach awansu zawodowego,
-    organizacja zajęć i procesów uczenia się za zajęciach on-line,
-    przykładowe obszary do obserwacji w czasie zajęć on-line,
-    przykładowy arkusz obserwacji zajęć on-line.
12.    Omówienie istotnych kwestii związanych z aktualną sytuacją w oświacie, min.:
-    zmiany planu rozwoju zawodowego w związku z koronawirusem,
-    zatrudnienie nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego w trakcie roku szkolnego – co ze stażem,
-    podwyżka a termin uzyskania stopnia awansu zawodowego,
-    akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem,
-    decyzja w sprawie odmowy nadania stopnia awansu.
13.    Orzecznictwo sądowe w sprawie najczęściej popełnianych błędów, dotyczących procedury awansu zawodowego nauczycieli, min.:
-    decyzje administracyjne w procesie awansu,
-    znaczący dorobek zawodowy – interpretacja zapisu,
-    awans zawodowy po ustaniu zatrudnienia,
-    skuteczne ogłoszenie nadania stopnia awansu zawodowego,
-    błędy we wprowadzaniu danych dot. awansu do SIO.

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha