zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania

25 maj 2020 09:00-13:30

220 zł netto

Kolejny termin zajęć to 29 czerwca 2020 r. Pobierz program i kartę zgłoszenia


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest poznanie procedur związanych z zapewnieniem szkołom finansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Uczestnik pozna zasady wnioskowania o dotację celową z budżetu państwa oraz sposób rozliczenia tej dotacji. Ponadto uczestnik pozna zasady konstruowania informacji i wniosków kierowanych do jednostki samorządu terytorialnego oraz ogólne zasady wnioskowania o dotację.  W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia na przykładach


ADRESACI:
szkolenie jest przeznaczone dla samorządów oraz dyrektorów i organów prowadzących szkoły i placówki samorządowe oraz niesamorządowe.


PROGRAM:
1.    Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzenia.
2.    Informacje i wnioski dyrektorów szkół. Informacje w nich zawarte i ich weryfikacja.
3.    Konstrukcja wniosku w udzielenie dotacji celowej kierowanego do wojewody.
4.    Terminy obiegu dokumentów.
5.    Aktualizacja danych zawartych we wnioskach.
6.    Wykorzystanie 1% na obsługę zadania.
7.    Rozliczenie dotacji celowej (duże zmiany w stosunku do dotychczasowych przepisów).

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha