zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Dotowanie przedszkoli niesamorządowych i szkół publicznych niesamorządowych

29 maj 2020 10:00-13:30

300 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY: Elżbieta Rabenda
-    wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
-    Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener RIO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.


ADRESACI SZKOLENIA:
Samorządy odpowiedzialne za przekazywanie dotacji.


CEL SZKOLENIA:
Uporządkowanie wiedzy o zmianach w systemie dotowania nie samorządowych jednostek. Prawidłowa wykładnia prawna zmian oraz przygotowanie do kontroli.
Uczestnicy szkolenia otrzymają objaśnienia na temat zmian w ustawie o systemie oświaty w części dotowania jednostek nie samorządowych.


PROGRAM:
1.    Ćwiczenia z obliczania kwoty dotacji. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i intencji ustawodawcy;
2.    Warsztaty z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: czy robimy to prawidłowo?
3.    O co zabiegają kancelarie prawne kontrolując obliczanie dotacji przez samorządy?
4.    Wskaźnik zwiększający wysokość dotacji dla szkół- policzymy na przykładzie wybranej gminy.
5.    Dotowanie dzieci z orzeczeniami- zasady, regulacje, zwroty, ćwiczenie obliczenia wskaźnika i wykorzystanie teoretycznej kwoty w praktyce.
6.    Dotowanie jednostek w okresie pandemii.
7.    Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha