zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola zarządcza - ćwiczenia praktyczne

02 czerwiec 2020 10:00-13:00

250 zł netto

 -    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


 Kolejny termin szkolenia to 23 czerwca 2020 r. Kliknij tutaj

PROWADZĄCY:
Ekonomista, praktyk z zakresu kontroli zarządczej odpowiedzialna za jej tworzenie oraz nadzór na stanowisku dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego w latach 2006- 2016, kierownik zespołu audytu wewnętrznego, certyfikowany audytor wewnętrzny, główny księgowy w banku, obecnie zastępca dyrektora finansowego odpowiedzialna za budżet zadaniowy oraz tworzenie systemu mierników. Pomysłodawca połączenia kontroli zarządczej z budżetem zadaniowym. Wykładowca akademicki od 2003r. na Uniwersytecie w Białymstoku – wydziale prawa i ekonomii z zakresu kontroli w administracji i kontroli zarządczej, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Trener szkoleń od 2003r. z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, kontroli w administracji, zarządzania czasem. Autorka publikacji w kwartalniku Optimum. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego.


ADRESACI SZKOLENIA:
- kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, szpitali, jednostek oświatowych itp.),
- główni księgowi i sekretarze,
- kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni,
- pracownicy wspierający działania kierowników,
- osoby zainteresowane przedmiotową tematyką.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest praktyczne wskazanie dokumentów które znajdują się w posiadaniu jednostki i dokumentują system kontroli zarządczej zgodnie ze standardami kontroli zarządczej. Wspólne z uczestnikami szkolenia sporządzenie dokumentu potwierdzającego zarządzania ryzykiem – w wersji minimalnej i rozszerzonej. Omówienie błędów w monitorowaniu kontroli zarządczej i wskazanie jak skutecznie egzekwować i wdrażać Kwestionariusze samooceny kontroli zarządczej. Zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi miernikowania zadań. Istnieje również możliwość skonsultowania dokumentów już istniejących w jednostkach oraz zapoznanie się z wzorami dokumentacji prezentowanymi przez długoletniego praktyka i trenera prowadzącego szkolenie.


PROGRAM:
1. Przedstawienie dokumentacji która potwierdza istnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce. Standardy kontroli zarządczej w praktyce - Środowisko wewnętrzne.

- Wartości etyczne.
- Kompetencje zawodowe.
- Ocena pracownicza.
- Wartościowanie stanowisk pracy.
- Podnoszenie kwalifikacji.
- Struktura organizacyjna.
- Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności.

2. Tworzenie wraz z uczestnikami szkolenia dokumentu wymaganego przez Art. 68 Ustawy o finansach publicznych

Zarządzanie ryzykiem - Ćwiczenie praktyczne
- ustalenie celów,
- wskazanie zadań,
- określenie mierników,
- ustalenie ryzyka do zadań,
- analiza i ocena ryzyka,
- ustalenie mechanizmów kontroli do poszczególnych ryzyk.

3. Omówienie praktycznych sposobów Monitorowania Kontroli Zarządczej – Kwestionariusze samooceny kontroli zarządczej jak skutecznie stosować je w jednostce i jak ominąć przeszkody w ich efektywnym egzekwowaniu.

4. Określanie mierników, wskaźników realizacji celów i zadań w kontroli zarządczej.
- Różnica między miernikiem, a wskaźnikiem – kiedy je stosujemy, wartości docelowe,
- Główne grupy mierników/wskaźników, w tym: efektywności, skuteczności, wydajności, oszczędności, satysfakcji,
- Kto przygotowuje mierniki/wskaźniki, kto je zatwierdza,
- Zadania z jednym i wieloma miernikami/wskaźnikami,
- Monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, sprawozdawczość,
- Praktyczne przykłady z miernikami/wskaźnikami.

5. Kontrola zarządcza - podstawy prawne.
- Ustawa o finansach publicznych,
- Wymagane uregulowania wewnętrzne – przykłady,
- Standardy kontroli zarządczej,
- Standardy międzynarodowe – model COSO,
- Wzór procedury w sprawie zrządzania ryzykiem.

6. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z kontrolą zarządczą.


 

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha