zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

06 maj 2020 09:00-12:00

229 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Prowadzący:
niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracował między innymi jako analityk Centrum Monitoringu Wizyjnego Prezydenta Miasta Kielce oraz koordynator zespołu operatorów monitoringu Stadionu Narodowego w Warszawie. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedzin: zabezpieczenie mienia i osób, bezpieczeństwo imprez masowych, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności. Doświadczony trener i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, współautor publikacji „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.


Opis:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnych zasad przetwarzania danych osobowych  w systemach dozoru wizyjnego. Jego uczestnicy dowiedzą się kiedy i w jakim zakresie dopuszczalne jest rejestrowanie przestrzeni publicznej i niepublicznej, jakie obowiązki spoczywają na administratorze systemu oraz w jaki sposób chronić zarejestrowane nagrania. W trakcie szkolenia omówione zostaną szczegółowe zasady stosowania dozoru wizyjnego w wybranych miejscach  i sytuacjach (zakład pracy, obiekty użyteczności publicznej, przestrzeń publiczna, inne). Uczestnicy szkolenia poznają również najświeższe stanowiska i zalecenia w zakresie stosowania systemów dozoru wizyjnego (monitoring) wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Europejską Radę Ochrony Danych. Przywołane zostaną również wyniki przeprowadzanych kontroli oraz wyroki sądów krajowych i europejskich.


Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest administratorom i użytkownikom systemów dozoru wizyjnego, przedsiębiorcom, pracownikom urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych, zarządcom obiektów komunalnych, dyrektorom placówek oświatowych, kierownikom obiektów sportowych, przedstawicielom straży gminnych (miejskich), jak również wszystkim pozostałym pracodawcom.


Program szkolenia:

Część 1: Kto i kiedy może stosować monitoring wizyjny? (45 minut)

  • sesja pytań i odpowiedzi (15 minut)

Część 2: Jakich zasad należy przestrzegać stosując monitoring wizyjny? (45 minut)

  • sesja pytań i odpowiedzi (15 minut)

Cześć 3: Jakie obowiązki spoczywają na administratorze systemu monitoringu? (45 minut)

  • sesja pytań i odpowiedzi (15 minut)

Koniec. Ewentualne konsultacje.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha