zaproponuj szkolenia

Online: Rozliczanie wynagrodzeń w dobie koronawirusa

03 czerwiec 2020 09:00-13:00

220 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni praktyk – od 20 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo - płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.


ADRESACI SZKOLENIA:
Osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń oraz osoby chcące zapoznać się z tą tematyką.


CEL SZKOLENIA:
Pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.


PROGRAM:
1.    Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika odsuniętego od wykonywania pracy?
2.    Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany wynagrodzenia i etatu w trakcie miesiąca?
3.    Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przestoju w trybie normalnym i nadzwyczajnym?
4.    Jakie świadczenia przysługują dla pracowników w wyniku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły? Na jakich zasadach wypłacać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
5.    Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika powołanego do służby terytorialnej?
6.    Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika podczas kwarantanny lub dozoru epidemiologicznego?
7.    Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika w przypadku zwolnienia z opłacenia składek do ZUS?
8.    Jak zmiana wymiaru czasu pracy wpływa na przeliczenie podstawy zasiłku chorobowego?
9.    Jak dokonać zmiany zapisów dotyczących wynagrodzeń w przepisach wewnątrzzakładowych?
10.    Co oznacza wynagrodzenie brutto?
11.    Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego?
12.    Jak dokonać potrącenia niealimentacyjnego z wynagrodzenia pracownika z uwzględnieniem zmian?
13.    Jak obliczyć wynagrodzenie przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
14.    Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku korzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego tylko w dni robocze lub tylko w dni pracujące?
15.    Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca chorował a pozostałą część był na urlopie wypoczynkowym? – nowe stanowiska GIP
16.    Jak zmiana etatu wpływa na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze składników miesięcznych zmiennych?
17.    Sesja pytań i odpowiedzi

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha