zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zarządzanie pasem drogowym w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego

29 maj 2020 10:00-13:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


ADRESACI SZKOLENIA:
Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz pracowników zarządów dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich.


PROGRAM:
1. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie
COVID 19:
• wstrzymanie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym,
• wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
• doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
• uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
• ograniczenia w wydawaniu decyzji administracyjnych - zezwolenia oraz kary,
• postępowanie dowodowe w dobie epidemii.
2. Wpływ ograniczeń COVID 19 na poszczególne procedury:
• lokalizacja kanałów technologicznych,
• wniosek o zajęcie pasa drogowego i zasady ustalania opłat,
• opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej,
3. Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym;
• zezwolenie na wykonanie zjazdu,
• zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym,
• uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Wyrażanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym – urządzenia telekomunikacyjne .

5. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu –zasady naliczania opłat.

6. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń bez zezwolenia w okresie epidemii.

7. Możliwość uchylenia lub zmiany wydanych decyzji z uwagi na problemy stron w czasie epidemii.

8. Reklamy w pasie drogowym. reklamy wyborcze i postępowanie w sprawach nielegalnego umieszczania w pasie drogowym i po zakończeniu wyborów w okresie epidemii.

9. Dochodzenie należności administracyjnych i cywilnoprawnych o okresie epidemii - specyfika i ograniczenia.

10. Drogi wewnętrzne- zawieranie umów, wyrażanie zgody na zajęcie, służebności.

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha