zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce

30 sierpień 2019 10:00-15:00

375 zł netto

PROWADZĄCY:
niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnieniami organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych zajmuje się od przeszło dziesięciu lat. W latach 2010 – 2015 stały współpracownik operatora Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie uczestniczył w opracowaniu planów i procedur bezpieczeństwa organizowanych tam wydarzeń. Jako trener służb informacyjnej i porządkowej przeszkolił kilkuset pracowników. W trakcie największych imprez masowych organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie zarządzał zespołami pracowników liczącymi od kilku do nawet kilkuset osób. Jako menedżer obszaru nadzorował organizację oraz przebieg procesu wejścia i wyjścia uczestników podczas wszystkich meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM organizowanych w Warszawie. Odpowiadał ponadto za rekrutację i przeszkolenie operatorów monitoringu wizyjnego, organizację stanowisk pracy i opracowanie procedur współpracy z pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczeniu imprezy masowej. Jest współautorem publikacja "Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki" oraz twórcą programu audytu bezpieczeństwa imprez masowych.


CELE SZKOLENIA:
Zakres szkolenia skoncentrowany jest na zagadnieniach dotyczących organizacji i zabezpieczenia imprez masowych z punktu widzenia przedstawicieli administracji publicznej oraz pozostałych podmiotów uczestniczących w procesie zapewnienia bezpieczeństwa w związku z organizowaną imprezą masową. Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom najlepszych standardów i dobrych praktyk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, wypracowanych podczas największych wydarzeń w naszym kraju i dostosowanych do obecnie obowiązujących przepisów prawa.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników samorządowych oraz instytucji uczestniczących w organizacji i zabezpieczeniu imprez masowych. W równym stopniu uczestnikami mogą być zarządzający obiektami komunalnymi, pracownicy lokalnych instytucji publicznych, agencje eventowe oraz przedstawiciele służb i formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego.


PROGRAM:
Część I. Charakterystyka imprezy masowych
- Rodzaje i specyfika imprez masowych
- Wyłączenia spod ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
- Zagrożenia i wyzwania podczas imprez masowych
- Wymagania przepisów prawa oraz regulacje sektorowe
- Odpowiedzialność organizatora wydarzenia

Część II. Warunki i wymagania bezpieczeństwa
- Wymagania architektoniczno-budowlane
- Zabezpieczenie przeciwpożarowe
- Zaplecze higieniczno-sanitarne
- Zaplecze gastronomiczne (napoje alkoholowe)
- Zabezpieczenie medyczne
- Służby porządkowe i służby informacyjne
- Rejestrowanie obrazu i dźwięku (monitoring)
- Obsługa uczestników wydarzenia

Część III. Organizacja imprezy masowej
- Wniosek o wydanie zezwolenia na imprezę masową
- Wydawania opinii przez właściwe służby, straże, inspekcje
- Decyzja w sprawie imprezy masowej
- Kontrola przebiegu imprezy masowej
- Przerwanie imprezy masowej

Miejsce szkolenia

Hotel Novotel
ul. 3 Maja 31, Szczecin

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha