zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

PODATEK PIT - ZMIANY W 2019 R. ORAZ OD 2020 R.

07 listopad 2019 10:00-15:00

375 zł netto

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

 

Korzyści szkolenia:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku PIT obowiązujących od 2019 r. i planowanych w trakcie 2019r. i od 2020 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku PIT;
 • Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów

 


 

 

Program szkolenia:

Zmiana w zakresie zwolnienia od podatku PIT do 26 roku życia

 • Obliczanie wieku do zwolnienia podatkowego;
 • Kwota limitu w zastosowaniu zwolnienia;
 • Podatek zryczałtowany i zwolnienia od podatku a limit;
 • Koszty uzyskania przychodów przy zwolnieniu z podatku;
 • Składki ZUS a zwolnienie podatkowe;
 • Moment uwzględniania zwolnienia podatkowego w 2019 r.;
 • Wzór oświadczenia o zwolnieniu;
 • Rozliczania w 2020 r. – bez wniosków i oświadczeń
 • Zmiany innych przepisów w związku z nowelizacją;
 • Przepisy przejściowe: sierpień 2019 r. oraz 2020 r. – dla kogo?
 • Zasady obliczania wynagrodzenia przed i o zmianie – przykłady
 • Problemy praktyczne: brak wniosku a stosowanie zwolnienia z podatku; zasady wyliczeń podatku w druku PIT-11 za 2018 r.

 Obniżenie stawki podatku dochodowego do 17% - zmiana od 1 października 2019:

 • Dla kogo obniżona stawka PIT;
 • Uzasadnienie zmian;
 • Zasada stosowania
 • Obliczanie stawki w przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i działalności gospodarczej;
 • Limit stosowania obniżonej stawki;
 • Rozliczanie podatku za 2019 r. a stawka obniżona;
 • Zmiana innych ustaw;
 • Przepisy przejściowe

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów- zmiana od 1 października 2019:

 • Wyliczanie kosztów zryczałtowanych obecnie;
 • Zryczałtowane koszty po zmianach;
 • Wysokość kwot kosztów podatkowych za 2019 r.;
 • Koszty w przypadku umów cywilnoprawnych;
 • Koszty uzyskania przychodów podstawowe, podwyższone, z różnych zakładów pracy
 • Przepisy przejściowe – zakres obowiązywania.

Zmiana wysokości ulgi na podatek- - zmiana od 1 października 2019:

 • Dotychczasowa wysokość ulgi;
 • Kwota ulgi po zmianach;
 • Wpływ zmiany ulgi na rozliczenie roczne;
 • Wysokość ulgi a rozliczanie z małoletnim – możliwość uzyskania przez tą osobę dochodów do jakiej wysokości?

Rozliczanie przekroczenia progu od 2020 r. – zmiana uchwalona w 2018 r. i obowiązująca od 2020 r.

 • Limit stawki 18% i 32%;
 • Kwota dochodu objęta stawką podstawową i 32%;
 • Dotychczasowa zasada: wyższa stawka podatku od miesiąca następnego;
 • Zmiana zasady: obliczanie od faktycznie przekroczonej kwoty – także w trakcie miesiąca;
 • Przykłady wyliczeń przed i po zmianie

Ulga dla frankowiczów – podstawowe założenia:

 • Nowa zasada w nowej ustawie;
 • Podstawowe pojęcia ustawowe;
 • Pożyczka jako wsparcie
 • Zasady zwrotu pożyczki;
 • Sprzedaż nieruchomości a rozliczenie wsparcia;
 • Brak spłat nowej pożyczki a konsekwencje prawne;
 • Zmiany w podatku PIT – nowa ulga od podatku
 • Przepisy przejściowe

PPK – podstawowe założenia

 • Data wdrażania zmian uzależniona od ilości osób zatrudnionych – zasady obliczania;
 • PPK a PPE;
 • Zasady poboru składek do PPK;
 • Druki i wnioski stosowane w ramach PPK;
 • Instytucje finansowe funkcjonujące w ramach PPK;
 • Konieczność dostosowania programów płacowych i kadrowych w związku ze zmianami;
 • Problemy praktyczne dotyczące PPK: zakaz zniechęcania pracowników; koszty wdrażania systemu.

Schematy podatkowe a zmiany w podatku PIT

 • Pojęcie schematu podatkowego;
 • Pracodawca jako promotor lub korzystający – kiedy występuje w jakiej roli;
 • Zwolnienie od podatku PIT do 26 roku życia a funkcjonowanie schematu podatkowego i obowiązek jego zgłoszenia;
 • Zmiana formy zatrudnienia z np. umowy o pracę na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy podlegający zgłoszeniu do US w ciągu 30 dni;
 • Inne przypadki funkcjonowania schematów podatkowych: umowy cywilnoprawne, 50% koszty uzyskania przychodów, itp.

Inne zmiany przepisów mające wpływ na rozliczanie osób:

 • Podwyższenie składek ZUS od 2020 r.;
 • Nowy indywidualny rachunek dla płatnika podatku PIT;
 • Obowiązek zgłaszania rachunków bankowych do US;
 • Możliwość zapłat podatku PIT i ZUS z tzw. rachunku VAT funkcjonującego w ramach split paymentu.

Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.

 

Miejsce szkolenia

Hotel Silver
ul. Kopernika 97, Białystok

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha