zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Podstawowe zasady gospodarki wodno-ściekowej

13 maj 2019 10:00-15:00

375 zł netto

PROWADZĄCY:
wieloletni pracownik urzędów i instytucji gospodarki wodnej; doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu procedur administracyjnych w gospodarowaniu wodami, wprowadzanych przepisami kolejnych ustaw Prawo wodne; doświadczenie w analizie stanów prawnych i faktycznych różnych rodzajów korzystania z wód i budownictwa wodnego oraz praw i obowiązków podmiotów objętych regulacjami Prawa wodnego.


ADRESACI:
pracownicy urzędów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych szczebla gminnego, członkowie spółek wodnych, podmioty zainteresowane działaniami w zakresie odwadniania gruntów (inwestorzy, biura projektów).


PROGRAM:
1. Podstawy polskiego systemu prawnego regulującego zasady korzystania z wód, rola i miejsce ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne;
2. Podstawowe pojęcia i definicje w zakresie korzystania z wód, korzystanie z wód a usługi wodne, miejsce gospodarki wodno-ściekowej w tym systemie;
3. Rodzaje i zakresy korzystania z wód;
4. Rodzaje i zakresy usług wodnych;
5. Wykonywanie urządzeń wodnych koniecznych do korzystania z wód lub korzystania z usług wodnych;
6. Nabywanie uprawnień do korzystania z wód - zgody wodnoprawne
7. Rodzaje zgód wodnoprawnych, tryb i zasady ich uzyskiwania

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha