zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Podstawowe zasady realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej

19 listopad 2019 09:30-14:30

505 zł netto

PROWADZĄCY:
- prezes Fundacji JAWNOŚĆ.PL zajmującej się zagadnieniami jawności życia publicznego.
- autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce” – rozprawa nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego;
- autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011);
- autor poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” (WoltersKluwer 2014);
- wieloletni członek pozaetatowy SKO w Białymstoku;
- bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2003 r. przeprowadził ponad 470 szkoleń z tej tematyki w całej Polsce;
- Autor licznych publikacji na temat jawności życia publicznego.


ADRESACI:
Szkolenie skierowane jest do osób, które od nie dawna zajmują się realizacją wniosków o udostępnienie informacji publicznej, szczególnie do osób nowo zatrudnionych w urzędzie, albo tych, które do tej pory nie zajmowały się dostępem do informacji w urzędzie. Szkolenie ma na celu przekazanie podstawowych zasad jakimi należy się kierować przy rozpatrywaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Omówione zostaną zasady podstawowe, ze wskazaniem wzorów pism, jakie mogą być użyte w procesie odpowiadania na wnioski.


PROGRAM:
1. Na czym polega odformalizowanie postępowania regulowanego przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
1.1. W jakiej formie można złożyć wniosek?
1.2. Na jaki adres email należy wysyłać wnioski?
1.3. Czy wnioskodawca może być anonimowy?
1.4. Co zrobić, jeżeli wniosek jest niejasny, nieprecyzyjny?
1.5. Jakie przepisy k.p.a. i na jakim etapie mają zastosowanie?
1.6. Otrzymaliśmy wniosek emailem i musimy wydać decyzję, co musimy zrobić by decyzja była wydana należycie?
2. Zasady podstawowe dostępu do informacji.
2.1. Zasada szybkości postępowania.
a) Ile mamy czasu na realizację wniosku?
b) W jaki sposób liczmy terminy na załatwienie wniosku?
c) Czy termin ulega zawieszeniu, jeżeli musimy coś wyjaśnić w trakcie postępowania?
d) Jakie są przyczyny, które upoważniają do przedłużenia terminu.
e) Jakie są sankcje za przekroczenie terminu na załatwienie sprawy?
2.2. Pierwszeństwo regulacji szczególnych (art. 1 ust. 2 u.d.i.p.)
a) Przykłady regulacji prawnych, które w orzecznictwie sądowym uznane zostały za regulacje mające pierwszeństwo przed ustawą o dostępie do informacji publicznej.
b) Przykłady regulacji prawnych, które w orzecznictwie sądowym uznane zostały za regulacje, które powinno się stosować jednocześnie wraz z o dostępie do informacji publicznej.
2.3. Obowiązek udzielania informacji będącej w posiadaniu podmiotu (art. 4 ust. 3)
a) Czy mamy obowiązek przekazywania wniosku wedle właściwości?
b) Jak się zachować, gdy nie posiadamy żądanych informacji
2.4. Brak obowiązku udostępniania informacji zamieszczonych w BIP.
3. W jakiej sytuacji mamy prawo wydać decyzję administracyjną.
3.1. Odmowa udostępnienia informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.
3.2. Odmowa udostępnienia informacji ze względu na brak szczególnej istotności przetworzenia dla interesu publicznego
3.3. Decyzja o umorzeniu postępowania (na podstawie art. 14 udip).
3.4. Odmowa ze względu na ochronę informacji niejawnych.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha