zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Ponaglenie, milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone

27 wrzesień 2019 10:00-15:00

345 zł netto

Postępowanie administracyjne jako instrument realizacji zasady szybkości i prostoty postępowania

 

PROWADZĄCY:
Prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Promotor ponad 250 prac licencjackich i magisterskich z zakresu postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji. Doświadczony wykładowca z zakresu postępowania administracyjnego, wykładowca i trener szkoleń z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i legislacji administracyjnej. Posiada także duże doświadczenie praktyczne w pracy w administracji rządowej szczebla centralnego i organach samorządu zawodowego.


CEL SZKOLENIA:
Przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień dotyczących kilku instytucji postępowania administracyjnego związanych z załatwieniem sprawy w terminie, przeciwdziałających bezczynności i przewlekłości postępowania. Podczas szkolenia szczególnie istotny nacisk zostanie położony na instytucje nowe, wprowadzone do K.p.a. nowelizacją z 2017 roku, takie jak ponaglenie, milczące załatwienie sprawy, czy postępowanie uproszczone.


EFEKTY I ADRESACI SZKOLENIA:
Poszerzenie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego przedstawienie zmian wprowadzonych nowelizacją K.p.a. z 2017 roku. Zapoznanie słuchaczy z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej. Szkolenie skierowane jest do pracowników organów administracji publicznej, którzy w trakcie wykonywanej pracy stosują Kodeks Postępowania Administracyjnego.


PROGRAM:
1. Załatwienie sprawy w rozsądnym terminie, jako standard europejskiej procedury administracyjnej
2. Zasada szybkości i prostoty postępowania w kpa
3. Terminy załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym. Niezałatwienie sprawy w terminie
4. Ponaglenie (rodzaje ponagleń, termin, forma, tryb)
5. Bezczynność organu i przewlekłe załatwianie sprawy w kpa i orzecznictwie sądów administracyjnych
6. Milczące załatwienie sprawy (m.in. milczące załatwienie sprawy indywidualnej, 2 sposoby milczącego załatwienia sprawy: milczące zakończenie postępowania i milcząca zgoda, milczące załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym i postępowaniach nadzwyczajnych)
7. Postępowanie uproszczone (m.in. przesłanki, wykorzystanie formularzy, odstępstwa, ograniczenia gwarancji procesowych strony)

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha