zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

PRAWO PRACY W 2019 ROKU

19 listopad 2019 10:00-15:00

375 zł netto

PROWADZĄCY:

 

- ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur kontroli zarządczej w instytucjach sektora finansów publicznych oraz doradztwem z zakresu prawa pracy.

Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Proponuje kompleksowe rozwiązania zmierzające do poprawy stanu dokumentacji.

Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła kilkadziesiąt osób, przeprowadzając tysiące szkoleń.

Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), rachunkowości (dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie). Od lat organizuje szkolenia z zakresu prawa pracy dla najbardziej wymagających Klientów.

Prowadzi webinaria (szkolenia multimedialne na żywo) oraz jest konsultantem biznesowym Akademii Mistrza ZT Kruszwica SA oraz ekspertem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współpracuje z grupą INFOR training. Ponadto pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia SIATKA

 

Cel szkolenia

Wiodącym celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian w prawie pracy w 2019 roku i konsekwencje zmian w przepisach prawa pracy w kontekście RODO.

Korzyści szkolenia

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy uzyskają ujednoliconą wiedzę na temat zmian w kodeksie pracy obowiązujących od 2019 roku oraz umiejętności praktycznego jej zastosowania. Wszystkie przepisy omówione zostaną w przystępny sposób, w oparciu o praktyczne przykłady, co w znacznym stopniu ułatwi przyswojenie i utrwalenie wiadomości. W części dyskusyjnej, uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz uzyskania indywidualnych odpowiedzi na pytania.

 1. Zmiany w zakresie prawa pracy w 2019 roku
 • nawiązywania stosunku pracy w ramach umowy terminowej:
 • ograniczenie zawierania umów na czas określony
 • maksymalny czas trwania umowy na okres próbny
 • zasady zawierania i rozliczania umów na zastępstwo
 • zasady zawierania i rozliczania umów na czas wykonywania określonej pracy
 1. „Zasada 33 i 3” i wyjątki od niej
 2. Informacja do PIP – okoliczności, terminy i skutki niedopełnienia obowiązku złożenia informacji
 3. Zmiany w zakresie wypowiadania stosunku pracy
 • zrównanie okresu wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony
 • jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • klauzula generalna - przesłanka „obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy”.
 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę
 1. Czas pracy w 2019
 • systemy czasu pracy - zasady ich stosowania i rozliczania
 • ewidencje czasu pracy
 • wyjścia służbowe i prywatne
 • samowolne opuszczenie miejsca pracy
 • delegacje
 • urlopy
 1. Rewolucyjne zmiany w umowach zlecenie
 2. Stawka minimalna
 3. Rejestr godzin zleceniobiorcy
 4. Zmiany w przepisach dotyczące digitalizacji akt osobowych pracowników od 1.01.2019
 5. Świadectwo pracy – kiedy trzeba, a kiedy można je wystawić po zmianach w 2019
 6. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – jak się do niej przygotować w 2019
 7. Regulamin pracy i regulamin wynagrodzeń – co powinien zawierać i czemu służy – konieczne zmiany wi 2019
 8. Szkolenia Bhp i badania lekarskie dla nowych pracowników
 9. Podsumowanie - przegląd orzecznictwa sądowego oraz indywidualne konsultacje z prelegentem

Miejsce szkolenia

Centrum Biurowo-Konferencyjne
ul. Moniuszki 7 , Katowice

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha