zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie

17 wrzesień 2019 10:00-15:00

365 zł netto

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

•    członek Polskiej Akademii Rachunkowości;
•    trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych;
•    trener Ośrodka PRO FORIS Fundacji Goleniowska Akademia Rozwoju;
•    stały współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”;
•    wieloletni skarbnik gminy miejskiej.

ADRESACI:

pracownicy działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych


OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK
PROGRAM:
1.    Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów - szczególnie w działach 730, 750, 853.
2.    Nowy paragraf dochodów: 022 Danina solidarnościowa.
3.    Zmiana  paragrafów dochodów  227 i 252.
4.    Zmiana paragrafów wydatków: 226, 227, 250, 252, 260, 405, 412, 444.
5.    Uchylenie paragrafu dochodów i wydatków 253.
6.    Najczęstsze problemy interpretacyjne  paragrafów dochodów m.in.:

 • odsetki 091, 092,
 • wpływy z różnych opłat 069, a 097,
 • kary 057 i 058,
 • inne min. 094, 095, 291 i 295, 666 i 669


7.    Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:

 • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
 • oprogramowania  430 a 421, 443, 424,
 • umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
 • nagród konkursowych 419 a 304,
 • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
 • świadczeń 311 a 302,
 • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
 • ekspertyz 439,
 • tłumaczeń 438,
 • usług między jst 433,
 • energii 426,
 • usług zdrowotnych 428 a 430,
 • szkoleń 455, 470 i 430,
 • opłat komorniczych 461,
 • remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.


8.    Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
9.    Pytania.

Miejsce szkolenia

Hotel Silver
ul. Kopernika 97, Białystok

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha