zaproponuj szkolenia

Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 r. po „dużej” nowelizacji ustawy. Przepisy przejściowe, problemy praktyki, wymiana doświadczeń

01 październik 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
radca prawny, doradca podatkowy, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych. Przez prawie 7 lat pracownik samorządowy- prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony trener-praktyk, szkolenia prowadzi od 2012 r. specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego. Od 2014 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie.


CELE SZKOLENIA:
1. Omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych z naciskiem na zmiany od 1.01.2017r.- wraz z omówieniem przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji
2. Omówienie dużej nowelizacji ustawy z sierpnia 2019 r.
3. Rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, dyskusja.


KORZYŚCI:
1. Dla urzędników:
A) Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania celem wydania decyzji środowiskowej
B) Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów
C) poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny
D) dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania

2. Dla inwestorów:
A) Nabycie umiejętności składania wniosków i prowadzenia procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej
B) Nabycie podstaw stosowania procedury administracyjnej (uzupełnianie braków formalnych wniosku, terminy załatwienia sprawy, zasady wnoszenia odwołań)
C) poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny
D) dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania


ADRESACI:
1. Pracownicy urzędów gmin- wydziały/referaty środowiska, inwestycji
2. Pracownicy urzędów miast- jw.
3. Pracownicy starostw powiatowych -jw.
4. Pracownicy urzędów marszałkowskich- wydziały środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE
5. Pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska- wydziały/referaty ocen oddziaływania na środowisko oraz NATURY2000
6. Inwestorzy,
7. Specjaliści ds. ochrony środowiska.


PROGRAM:
1. Podstawy prawne
2. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018)
3. NOWELIZACJA USTAWY Z SIERPNIA 2019 R.;
A) PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI
B) ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW DOT. INWESTYCJI GMINNYCH
C) ZMIANY DOT. DZIAŁANIA ORGANÓW OPINIUJĄCYCH I UZGADNIAJĄCYCH W PROCESIE WYDAWANIA DECYZJI
D) ZMIANY DOT. ZAŁĄCZANEJ DO WNIOSKU DOKUMENTACJI
E) ZMIANY DOT. USTALANIA KRĘGU STRON POSTĘPOWANIA
F) ZMIANY PROCEDURALNE DOT. M.IN. OBWIESZCZEŃ, NIEUREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO, UMARZANIA I ZAWIESZANIA POSTĘPOWANIA, Z NACISKIEM NA ODSTĘPSTWA OD ZASAD KPA
G) ZMIANY DOT. KONTROLI NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ WYDANYCH DECYZJI
H) ZMIANY DOT. PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH (ZMIANY WPROWADZONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE)
I) ZMIANY W USTAWIE POŚ
J) ZMIANY DOT. SOOS
K) ZMIANY DOT. PROCEDURY TRANSGRANICZNEJ
4. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:
a) Gdy z wnioskiem złożono raport
b) Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia
5. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:
a) Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
b) Bez OOS
6. Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową
7. Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjątków
8. Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach
9. Raport po zmianach
10. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu- kiedy art. 44 ustawy, kiedy art. 31 kpa
11. Udział społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie
12. Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura
13. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura
14. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000 po zmianach
15. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.


 

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha