zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Profesjonalna obsługa sekretariatu

25 październik 2019 10:00-15:00

355 zł netto

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 

pracownik administracji publicznej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w Biurze Wojewody oraz w Biurze Organizacji i Kadr w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
w Białymstoku, posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących funkcjonowania sekretariatu oraz obsługi klienta.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

  1. Organizacja pracy

a)   rola i miejsce sekretariatu w instytucji

b)   kwalifikacje zawodowe i osobiste; zakres  obowiązków

c)   organizacja czasu pracy; zarządzanie czasem własnym i przełożonego; ustalenie priorytetów

d)   organizacja spotkań, zebrań i wyjazdów służbowych

 

  1. Profesjonalna obsługa interesantów

a    sztuka rozmawiania; komunikacja werbalna i niewerbalna

b)   aktywne słuchanie; informacja zwrotna

c)   specyfika rozmowy telefonicznej

 

  1. Obieg dokumentów – korespondencja urzędowa

a)   organizacja  obiegu korespondencji, dokumentacja biurowa i jej rodzaje,

       systemy kancelaryjne – dziennikowy i bez dziennikowy

b)   redagowanie pism urzędowych; zasady, styl urzędowy

c)   podpisy; tytułowanie i formy grzecznościowe

d)   terminy załatwiania spraw obowiązujące w KPA

 

 

  1. Zasady profesjonalnej obsługi

a)   przestrzeganie dobrych obyczajów; savoir – vivre profesjonalnej sekretarki/asystentki (wymogi dotyczące stroju w pracy)

b)   zdolności interpersonalne; cechy osobiste

c)   asertywność w biurze – asertywne wyrażanie opinii i ocen

d    ceremoniał i etykieta; przyjmowanie gości w sekretariacie, w gabinecie szefa

e)   radzenie sobie ze stresem – techniki antystresowe

 

Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych prosimy o przesyłanie zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

 

 

 

Miejsce szkolenia

Hotel Silver
ul. Kopernika 97, Białystok

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha