zaproponuj szkolenia

Publiczny Transport Zbiorowy

02 wrzesień 2019 10:00-15:00

385 zł netto

PROWADZĄCY:
-    dyrektor Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych;
-    wcześniej zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie;
-    prawnik, współautor projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
-    ekspert z zakresu prawa transportowego;
-    autor publikacji i komentarzy związanych z zagadnieniami dotyczącymi transportu, w tym z zakresu publicznego transportu zbiorowego, prawa o ruchu drogowym oraz prawa przewozowego.


ADRESACI:
-    Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów odpowiedzialni za organizację przewozów osób,
-    Przedstawiciele przewoźników.


PROGRAM:
1.    Deadline czy last minute – co dalej z organizacją regularnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym
-    ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
-    ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
-    rządowa propozycja zmiany w ustawie o publicznym transporcie drogowym -2019r.
2.    Step by step – czyli haromonogram działa związanych z uruchomieniem przewozów użyteczności publicznej
-    planowanie transportu publicznego
-    wybór procedury udzielenia zamówienia publicznego – tryb przetargowy lub bezprzetargowy (lex specialis)
-    ogłoszenie zamiaru udzielenia zamówienia publicznego
-    umowa na świadczenie usług użyteczności publicznej w transporcie pasażerskim
-    przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia i wybór operatora publicznego transportu zbiorowego
3.     Cash – czyli warunki dofinansowania przewozów lokalnych i regionalnych z budżetu państwa?
-    dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych /zasady udzielania i przekazywania dopłaty do linii komunikacyjnej w transporcie drogowym/
-    dopłata do biletów ulgowych
-    dotacja celowa jako źródło współfinansowania jednostek samorządu terytorialnego w organizacji przewozów użyteczności publicznej
4.    Dyskusja – pytania i odpowiedzi

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleniowe Pankiewicza
Pankiewicza 3, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha