zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Publiczny transport zbiorowy – już czas

12 wrzesień 2019 10:00-15:00

385 zł netto

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM:

  • zastępca dyrektora Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
  • wcześniej zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie;
  • prawnik, współautor projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
  • ekspert z zakresu prawa transportowego;
  • autor publikacji i komentarzy związanych z zagadnieniami dotyczącymi transportu, w tym z zakresu publicznego transportu  zbiorowego, prawa o ruchu drogowym oraz prawa przewozowego.

 


PROGRAM:

  • Deadline czy last minute – co dalej z organizacją regularnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym:

a) ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019,

b) ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

c) rządowa propozycja zmiany w ustawie o publicznym transporcie drogowym -2019r.

  • Step by step – czyli haromonogram działań związanych z uruchomieniem przewozów użyteczności publicznej:

a) planowanie  transportu publicznego,

b) wybór procedury udzielenia zamówienia publicznego – tryb przetargowy lub  bezprzetargowy (lex specialis),

c) ogłoszenie zamiaru udzielenia zamówienia publicznego,

d) umowa na świadczenie usług użyteczności publicznej w transporcie pasażerskim,

e) przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia i wybór operatora publicznego transportu zbiorowego.

  • Cash – czyli warunki  dofinansowania przewozów lokalnych i regionalnych z budżetu państwa?:

a) dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych /zasady udzielania i przekazywania dopłaty do linii komunikacyjnej w transporcie drogowym/,

b) dopłata do biletów ulgowych,

c) dotacja celowa jako źródło współfinansowania jednostek samorządu terytorialnego w organizacji przewozów użyteczności publicznej.

  • Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia

Centrum Biznesu
ul. Bohaterów Westerplatte 23, Zielona Góra

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha