zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Statut szkoły i placówki publicznej

18 październik 2019 10:00-15:00

365 zł netto

Prowadzący:

specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, radca prawny, praktyk, wykładowca z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji
z zakresu prawa oświatowego oraz szkoleń z zakresu tematyki oświatowej.

 

Szkolenie adresowane jest do:

 

ü  dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek publicznych

ü  nauczycieli zaangażowanych w prace nad nowelizacją statutu

ü  wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia

 

Korzyści ze szkolenia:

 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do redagowania oraz nowelizacji statutów przedszkoli, szkół i placówek publicznych.

 

Program

 

 1. Uchwalanie statutu zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
 2. Jednostki redakcyjne i ich systematyzacja.
 3. Statut szkoły – organy właściwe do jego uchwalania i wprowadzania zmian zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe.
 4. Statut szkoły a statut zespołu szkół.
 5. Podstawowa zawartość statutu na podstawie ustawy – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
  i przedszkoli.
 6. Nowelizacja statutu. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmiany statutu szkoły.
 7. Dostosowanie statutów szkół do zmian wynikających z reformy ustroju szkolnego.
 8. Tekst jednolity a tekst ujednolicony aktu prawnego.
 9. Tekst ujednolicony statutu.

 

Materiały szkoleniowe: prezentacja multimedialna, przykłady dobrych praktyk zapisów w statucie

 

 

 

Miejsce szkolenia

Villa Pallas
ul. Żołnierska 4, Olsztyn

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha