zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

STATUTY SZKÓŁ - TREŚCI REGULOWANYCH SPRAW ORAZ ZASADY ICH REDAGOWANIA

13 wrzesień 2019 10:00-15:00

365 zł netto

 

Szanowni Państwo!
Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące treści i zasad redagowania podstawowego aktu prawa wewnątrzszkolnego – statutu szkoły/placówki. Założenia programowe niniejszego szkolenia są niezmiernie istotne, w szczególności w związku z koniecznością opracowania w szkołach ponadpodstawowych (4-letnich liceach i 5-letnich technikach) nowych statutów do 30 listopada 2019 r.

 

Prowadzący:

 • absolwentki studiów pedagogicznych, ekonomicznych, podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń, w tym Menedżer Administracji, Ekspert Wspomagania, Ekspert 2018 i inne
 • osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i stażem pracy na różnych szczeblach instytucji oświatowych (nauczyciel, dyrektor, wizytator, ekspert), zajmujące się na co dzień zagadnieniami związanymi z awansem zawodowym nauczycieli, w szczególności jako przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego podczas postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych
 • osoby doświadczone w zakresie prowadzenia zajęć, wykładów, szkoleń i narad związanych z prawem oświatowym, funkcjonowaniem i organizacją systemu edukacyjnego, zarządzania oświatą oraz organizacją procesu dydaktycznegoAdresaci:
Szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół/placówek, a także pracowników jst zajmujących się oświatą.Program:

 • Statut jako jeden z aktów prawnych prawa wewnętrznego szkoły.
 • Zakres spraw regulowanych statutem.
 • Omówienie treści regulowanych spraw.
 • Budowa statutu szkoły, jako aktu prawnego.
 • Jednostki redakcyjne statutu szkoły i ich redagowanie.
 • Załączniki do statutu.
 • Wprowadzanie statutu w życie.
 • Wprowadzanie zmian do statutu.
 • Wprowadzanie tekstu jednolitego statutu.

Forma realizacji szkolenia:
Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z praktyki dotyczącymi redagowania statutów. W trakcie zajęć również uczestnicy są angażowani do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. W czasie zajęć wykorzystywane są materiały przygotowane przez prowadzących oraz akty prawne, które są udostępnione uczestnikom szkolenia. Przewidywany czas trwania szkolenia to 5 godzin dydaktycznych.

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha