zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

VAT w kulturze 2020

18 listopad 2019 10:00-15:00

375 zł netto

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:
• prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w re-nomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podat-kowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restruk-turyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatko-wym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-skiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w pro-gramach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.
• Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.
• Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samo-rządowych. Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomo-ści. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem. Dokonała scalenia (centralizacji) kilkudziesięciu samorządów, w wyni-ku czego otrzymały one znaczne zwroty VAT. Pomaga Gminom w sporach w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicz-nych), instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom po-zarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

CEL SZKOLENIA:
• przybliżenie najważniejszych i najnowszych problemów na gruncie podatku VAT występujących w działalności podmiotów kultury w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
• uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę niezbędną na stanowisku związanym z podatkami, szkolenie dostarczy znajomość najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.

Program szkolenia:

1. Kiedy jednostka kultury musi naliczyć i może odliczyć VAT

 • jednostka jako podatnik,
 • czy konieczna jest rejestracja dla potrzeb VAT?
 • czynności opodatkowane, definicja działalności gospodarczej,
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • bartery, darowizny, sponsoring,
 • czynności opodatkowane specyficzne dla jednostek,
 • zwolnienie podmiotowe,
 • rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.

2. Stawki VAT i zwolnienie

 • zwolnienie przedmiotowe,
 • usługi kulturalne zwolnione z VAT
 • usługi wstępu,
 • opodatkowanie VAT działalności innej niż kulturalna,
 • opodatkowanie czynności wspomagających kulturę,
 • najem pomieszczeń,
 • administrowanie nieruchomością,
 • imprezy, koncerty, wydarzenia,
 • bartery, nagrody,
 • sposoring,
 • konkursy.

 

3. Zmiany w VAT istotne dla kultury

 • Rejestr podatników tzw. „Biała lista”, jak daleko sprawdzać kontrahenta?
 • Konsekwencje dokonania płatności na inne konto niż zgłoszone do rejestru podatników (np. z umowy),
 • Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacją dot. rejestru podatników VAT,
 • zmiany w zakresie sprzedaży nieruchomości, nowa definicja pierwszego zasiedlenia, za-kres zwolnienia po zmianach, konieczność korekty i możliwość wyboru zwolnienia lub opo-datkowania, problemy interpretacyjne;
 • Metodyka należytej staranności,
 • obowiązkowy split payment a odwrotne obciążenie – kiedy jednostka musi rozliczyć VAT za zbywcę, czy jednostki dotyczy regulacja w sprawie „podwykonawcy” usługi budowlanej?
 • jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT?
 • kasy fiskalne 2019,
 • zmiany w ordynacji podatkowej.

 

4. VAT a dotacje

 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • przełomowe orzecznictwo NSA dot. kwalifikowalności VAT,
 • kiedy VAT jest kwalifikowany,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu,
 • jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • co wpisywać we wniosek,
 • orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych.

 

5. Preproporcja i bezpośrednie przyporządkowanie

 • pojęcie prewspółczynnika,
 • sposób liczenia współczynnika,
 • koszty ogólne i inwestycyjne,
 • alokacja bezpośrednia zakupów,
 • kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
 • zmiana przeznaczenia – zapadłe i oczekiwane orzecznictwo,
 • klucze przypisania.

 

6. Sesja pytań

Miejsce szkolenia

Hotel Europejski
ul. Lubicz 5, Kraków

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

zainteresują Cię także

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha