zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Wielka nowelizacja procedury cywilnej – wejście w życie 7 listopada 2019

19 listopad 2019 10:00-15:00

385 zł netto

PROWADZĄCA:
Adwokat prowadząca indywidualną kancelarię w Warszawie. Zajmuje się prawem cywilnym, w tym zwłaszcza prawem rzeczowym obejmującym tematykę nieruchomości, a także prawem administracyjnym i sądowo-administracyjnym. W tych dwóch zakresach prowadzi od ponad dwudziestu lat praktykę adwokacką, reprezentując klientów w procedurach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Jest również autorką kilkudziesięciu publikacji fachowych – artykułów oraz książek. Od wielu lat prowadzi wykłady dla różnych grup zawodowych, w przystępnej formie doskonalące umiejętności słuchaczy w wyżej wymienionych dziedzinach.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy niezbędnej do uniknięcia nienaprawialnych błędów proceduralnych w toku prowadzenia procesów i spraw nieprocesowych. Słuchacze zapoznają się również z ułatwieniami jakie niesie część nowo wprowadzanych zmian.


ADRESACI:
Adresatem zajęć są pracownicy/współpracownicy działów prawnych oraz wszelkich działów prowadzących postępowania przed sądami cywilnymi.


PROGRAM:
1. Przygotowanie planu rozprawy – udział stron
2. Nowe wymogi dotyczące pism procesowych i doręczeń
3. Zmiany w procedurze dowodowej – pisemne zeznania świadków, nowa regulacja dowodu z opinii biegłego
4. Istotne zmiany w systemie zaskarżania orzeczeń – wnioski o uzasadnienie, zarzuty apelacyjne, zażalenia składane do innego składu tego samego sądu
5. Nowe instrumenty sądu w zakresie tak zwanego nadużycia prawa procesowego
6. Zniesienie formularzy – tylko w postępowaniu procesowym
7. Krótsze terminy umarzania zawieszonych postępowań
8. Ograniczenie dopuszczalności zgłaszania zarzutu potrącenia
9. Nowe reguły nadawania klauzuli wykonalności końcowemu orzeczeniu – ryzyko powoda na etapie egzekucyjnym
10. Nowe zasady wymierzania opłat sądowych
11. Prawo międzyczasowe – do których spraw i w jakim zakresie stosuje się nowe przepisy.


 

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha