zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Wydatkowanie (rozliczanie) dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art.35)

20 styczeń 2020 10:00-15:00

385 zł netto

(art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)


ADRESACI:
Szkolenie jest przeznaczone dla samorządów oraz dyrektorów i organów prowadzących szkoły i placówki niesamorządowe.


CELE SZKOLENIA: jest poznanie zasad związanych z przeznaczaniem przez dotowaną szkołę lub placówkę dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym, tj. obowiązku wydatkowania przez dotowane szkoły i placówki środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej niż wysokość dotacji otrzymana na tych uczniów. Przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r., ale wymagają już pod koniec 2018 r. odpowiedniego przygotowania przez organ prowadzący/dyrektora dotowanej szkoły oraz przez samorząd – tak by prawidłowo rozliczyć i skontrolować wydatki przeznaczane na kształcenie specjalne. Nierozliczenie dotacji na kształcenie specjalne oznacza jej zwrot do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnik posiądzie wiedzę na temat rozliczania dotowanych szkół i placówek z wymogów przeznaczania dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym, w tym kalkulacji ustawowych wzorów. Uczestnik pozna sprawne sposoby spełniania wymogów art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia na przykładach – część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatów.


PROGRAM SZKOLENIA:
1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, art. 35 ust 4 i 5 ustawy.
2. Dotacja na kształcenie specjalne – sposób określenie jej wysokości. Warsztaty (przykłady praktyczne):
1. Obliczenie kwoty dotacji na ucznia niepełnosprawnego w szkole.
2. Obliczenie kwoty dotacji na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu.
3. Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do kalkulacji wskaźników zawartych w ustawie.
4. Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegające rozliczeniu.
5. Praktyczne podejście do rozliczenia dotacji – metody wykazywania oraz rejestracja wydatków na kształcenie specjalne.
6. Wykazywanie tzw. kosztów wspólnych (ogólnych) na uczniów niepełnosprawnych od 1 stycznia 2019 r.
7. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego – konsekwencje nierozliczenia dotacji.
8. Omówienie zmian w uchwale dotacyjnej – jak samorząd powinien sprawdzić rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych przez dotowane przedszkole, szkołę i placówkę.
9. Warsztaty (przykłady praktyczne): algorytm zawarty w art. 35 ust. 4 i 5 ustawy – rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych na przykładach dla każdego typu placówki:
1. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez przedszkole specjalne.
2. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez przedszkole ogólnodostępne i integracyjne.
3. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę specjalną.
4. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę z oddziałami ogólnodostępnymi.
5. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.
6. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne, gdy następuje zmiana w ciągu roku budżetowego (dochodzi lub odchodzi uczeń z orzeczeniem). Omówienie aktualizacji ustawowego wzoru.
10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha