zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką oraz kontrola taksówkarzy z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.

22 listopad 2019 10:00-15:00

425 zł netto

Trener prowadzący szkolenie:

  • mgr inż. Transportu - Politechnika Śląska,
  • pracownik instytucji nadzoru transportu drogowego;
  • Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego - 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń:

-    Szkolenia pracowników organów samorządowych w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego,
-    Szkolenia pracowników zarządców dróg w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów,
-    Szkolenia kandydatów na inspektorów transportu drogowego (15 kolejnych edycji), Szkolenia inspektorów  transport drogowego (dokształcające), szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.
-    Wykłady na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego; Wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki ATH w Bielsku-Białej
-    Ekspert Komisji Europejskiej - szkolenia służb Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego,
-    Szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybkopsujących się, doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych,
-    Certyfikat of Phare PL99/IB/TR/1 Project

  • Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy” (Verlag Dashofer)

 


 

Program szkolenia:


1.    Warunki udzielania licencji na przewóz osób taksówką

-    nowa definicja taksówki, zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym
-    definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej, ustawa Prawo przedsiębiorcy
-    zmiany ustawy o transporcie drogowym od 1 stycznia 2020 r. dotyczące wydawania licencji na taksówki
-    nowe wymagania dla kierowcy i przedsiębiorcy warunkujące otrzymanie licencji na przewóz osób taksówką
-    przewóz osób taksówką a działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób
-    wniosek o udzielenie licencji w zakresie przewozu osób taksówką,
-    wypisy do licencji na przewóz taksówką i nowa licencja
-    termin ważności starych licencji na przewóz osób taksówką
-    udzielenie, odmowa udzielenia i zmiana licencji na przewóz osób taksówką
-    zmiana warunków cofnięcia licencji na przewóz osób taksówką
-    przenoszenie w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienia wynikającego z licencji na przewóz taksówką
-    zgoda na wykonywanie uprawnień wynikających licencji na przewóz taksówką
-    zmiana warunków zawieszenia wykonywania transportu drogowego taksówką
-    zasady wykonywania przewozu osób taksówką:
•    dopuszczalny obszar przewozu
•    taksometr i aplikacja mobilna
•    ustalanie ceny za przewozy taksówkami i naliczanie opłat za przewóz przez aplikację mobilną
-    zakres stosowania przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym do licencji na przewóz osób taksówką
-    wybrane przepisy postępowania administracyjnego związane z wydawaniem licencji na taksówki


2.    Kontrola taksówkarzy przez pracownika samorządu

-    warunki kontroli taksówkarzy wynikające z ustawy o transporcie drogowym
-    wymagania ustawy Prawo przedsiębiorcy dotyczące kontroli taksówkarzy
-    warunki prowadzenia czynności kontrolnych (zawiadomienie, upoważnienie, ponowna kontrola…)
-    kontrola drogowa taksówkarzy prowadzona przez pracownika samorządu, warunki, tryb i procedury kontroli


4.    Odpowiedzi na pytania uczestników.

Miejsce szkolenia

Biurowiec Delta
ul. Towarowa 35, Poznań

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha