zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Wymiar i pobór podatku od środków transportowych

24 październik 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości.
Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.
Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi.
Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Tax Net Sp. z o.o., Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Modus, Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Instytutem Rachunkowości i Podatków w Warszawie a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C., gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie przepisów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, dotyczącego podatku od środków transportowych. Na szkoleniu omówione zostaną również praktyczne problemy związane z wymiarem podatku od środków transportowych oraz jego egzekwowaniem. Przeanalizowane zostaną konkretne przypadki, utrudniające prowadzenie postępowania podatkowego oraz wskazane zostaną sposoby rozwiązywania tego typu problemów przez gminy. Każdy uczestnik szkolenia w ramach ceny, ma prawo do bezpłatnej opinii podatkowej na dowolny temat.


ADRESACI:
Skarbnicy, kierownicy oraz pracownicy wydziałów podatkowych jst.


PROGRAM:
1.    Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
2.    Zakres opodatkowania.
3.    Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
4.    Podatnicy podatku od środków transportowych.
5.    Powstanie i wygaśniecie obowiązku podatkowego.
6.    Stawki podatku w roku 2019.
7.    Deklaracje podatkowe.
8.    Wymiar podatku od środków transportowych.
9.    Zwrot podatku
10.    Zwolnienia w podatku od środków transportowych.
11.    Zagadnienia szczególne:
-    Przyczepa związana wyłącznie z działalnością rolniczą
-    Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
-    Czy po wyrejestrowaniu środek transportowy został zarejestrowany w innej gminie ?
-    Brak adresy podatnika, brak możliwości doręczenia decyzji – działania organu podatkowego
-    Specyfika kontrola podatkowej w przypadku podatku od środków transportowych.
-    Zasady dokumentowania w podatku od środków transportowych.
-    Współwłasność środka transportowego oraz odpowiedzialność solidarna.
-    Obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia własności środka transportu.
-    Nieistnienie środka transportowego a wygaśniecie obowiązku podatkowego (zasady dokumentowania).
-    Zasady ustalania rat podatku i terminów płatności w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku.
-    Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku – analiza przykładów.
-    Właściwość miejscowa organu podatkowego w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego.
-    Przedawnienie w podatku od środków transportowych.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha