zaproponuj szkolenia

Wynagrodzenia w oświacie

17 marzec 2020 10:00-15:00

375 zł netto

Składniki, naliczanie, uprawnienia. Zmiany w opodatkowaniu pracowników do 26 roku życia


PROWADZĄCY:
Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków.


CELE SZKOLENIA:
Głównym celem szkolenia jest omówienie zagadnień naliczania wynagrodzeń na przykładach praktycznych z uwzględnieniem zmian oraz trudnych przypadków z list płac.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac i księgowości w oświacie jak i stowarzyszeń pracujących na podstawie Karty Nauczyciela.


PROGRAM:
1.    Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
2.    Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli i pracowników samorządowych.
3.    Ustalenie wynagrodzenia za pracę.
4.    Składniki wynagrodzenia nauczyciela - pojęcia
5.    Jak liczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy od kwoty brutto do netto
6.    Zasady naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – zmiany 01.09.2018
7.    Obliczanie wynagrodzenia za czas nieprzepracowany
a.    Zatrudnienie- zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca
b.    urlop na opiekę 188 kp.
c.    urlop okolicznościow
d.    Urlop wypoczynkowy dla nauczycieli – jak wyliczyć
8.    Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
9.    Odprawa emerytalna – jak wyliczyć świadczenia
10.    „Jubilata” – jak wyliczyć świadczenia
11.    Urlop dla poratowania zdrowia – jak wyliczyć świadczenie.
12. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
13.Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
14.Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
-    Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika
-    Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy
15. Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa
a.    e- zwolnienia lekarskie – na co zwrócić uwagę
b.    zwolnienie lekarskie nauczyciela, który nie realizuje zajęć w trakcie zwolnienia w innej placówce
c.    wynagrodzenia chorobowego
d.    zasiłku chorobowego
e.    zasiłek macierzyński
f.    zasiłek rodzicielski
g.    zasiłek ojcowski
h.    zasiłek opiekuńczy    
-    Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60/30 dni
-    Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
-    Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
-    Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
16.    Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
-    Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
-    Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
-    Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.
17.    „13” trzynastka dla nauczycieli
-    podstawy prawne
-    zasady ustalania uprawnień
-    zatrudnienie zgodnie z organizacją roku szkolnego
-    składniki w podstawie naliczanie wynagrodzenia rocznego
-    przykłady ustalania uprawnień do wynagrodzenia rocznego
-    przykłady naliczania wynagrodzenia rocznego
-    sankcje za błędne naliczenie i wypłacenia wynagrodzenia rocznego
18. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
18. Panel dyskusyjny.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha