zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Wynagrodzenia w oświacie 2019

11 wrzesień 2019 09:00-14:00

395 zł netto

 

PROWADZĄCY:
Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków.


Celem szkolenia jest praktyczneomówienie zagadnień związanych  z naliczaniem wynagrodzeń pracowników oświaty .Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

 

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

 

Metodyka szkolenia:szkolenie zostanie  przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady , dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

 

UCZESTNICY SZKOLENIA 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURTUĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁADOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU.

  

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
 2. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli i pracowników samorządowych.
 3. Ustalenie wynagrodzenia za pracę.
 4. Składniki wynagrodzenia nauczyciela - pojęcia

         a. Wynagrodzenie zasadnicze – zmiany 2019/2020

         b. Dodatek stażowy

         c. Dodatek motywacyjny

         d. Dodatek funkcyjny

         e. dodatek za wychowawstwo

         f. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

        g. Nagrody

        h. Dodatek wyrównawczy

5. Jak liczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy od kwoty brutto do netto

6. Naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – zmiany 01.09.2018

7. Obliczanie wynagrodzenia za czas nieprzepracowany ;

         a. zatrudnienie- zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca

         b. urlop na opiekę 188 kp.

         c. urlop okolicznościowy

         d. urlop wypoczynkowy dla nauczycieli – jak wyliczyć

8.. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

9. Odprawa emerytalna – jak wyliczyć świadczenia

10. „Jubilata” – jak wyliczyć świadczenia

11. Urlop dla poratowania zdrowia – jak wyliczyć świadczenie.

12. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

13. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

14. Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:


       • Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
       • Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

5. Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

        a. e- zwolnienia lekarskie – na co zwrócić uwagę

        b. zwolnienie lekarskie nauczyciela , który nie realizuje zajęć w trakcie zwolnienia w innej placówce .

        c. wynagrodzenie chorobowe

        d. zasiłek chorobowy

        e. zasiłek macierzyński

        f. zasiłek rodzicielski

        g. zasiłek ojcowski

        h. zasiłek opiekuńczy

 • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60/30 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków

 

16, Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.

 • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
 • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
 • Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

 

12. „13” trzynastka dla nauczycieli

 • podstawy prawne
 • zasady ustalania uprawnień,
 • zatrudnienie zgodnie z organizacją roku szkolnego
 • składniki w podstawie naliczanie wynagrodzenia rocznego.
 • przykłady ustalania uprawnień do wynagrodzenia rocznego
 • przykłady naliczania wynagrodzenia rocznego
 • sankcje za błędne naliczenie i wypłacenia wynagrodzenia rocznego

 

 

13. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

 • Kwoty wolne od potrąceń
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia bez zgody pracownika
 • Potrącenia alimentacyjne
 • Potrącenia nie alimentacyjne
 • Potrącenia z umów zlecenia
 • Potrącenia ZFŚŚ
 • Potrącenia z zasiłków ZUS
 • Zbieg tytułów
 • Potrącenia na wniosek sądu karnego
 • Potrącenia administracyjne.
 • Potrącenia z „parabanków”
 • Potrącenia alimentacyjne z diet z tytułu podróży służbowych – zmiany 01.01.2019

ZATRUDNIANIE OSÓB ZOBOWIĄŻANYCH DO ALIMENTOWANIA NA RZECZ NIELETNICH DZIECI

A KONSEKWENCJA DLA PRACODWACY.

 

14. Panel dyskusyjny.

Miejsce szkolenia

Hotel Focus
ul. Łąkowa 23,25, Łódź

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

zainteresują Cię także

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha