zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Wynagrodzenia w oświacie 2019

07 listopad 2019 09:00-14:00

395 zł netto

PROWADZĄCY:   

 •         Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
 •         Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.
 •         Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych , pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes,
 •         Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

 

Celem szkolenia jest praktyczneomówienie zagadnień związanych  z naliczaniem wynagrodzeń pracowników oświaty .Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

 

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

 

Metodyka szkolenia:szkolenie zostanie  przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady , dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

 

UCZESTNICY SZKOLENIA 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURTUĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁADOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1.       Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
 2.       Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli i pracowników samorządowych.
 3.       Ustalenie wynagrodzenia za pracę.
 4.       Składniki wynagrodzenia nauczyciela - pojęcia

a. Wynagrodzenie zasadnicze – zmiany 2019/2020

b. Dodatek stażowy

c. Dodatek motywacyjny

d. Dodatek funkcyjny

e. dodatek za wychowawstwo

f. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

g. Nagrody

h. Dodatek wyrównawczy

5. Jak liczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy od kwoty brutto do netto

6. Naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – zmiany 01.09.2018

7. Obliczanie wynagrodzenia za czas nieprzepracowany ;

a. zatrudnienie- zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca

b. urlop na opiekę 188 kp.

c. urlop okolicznościowy

d. urlop wypoczynkowy dla nauczycieli – jak wyliczyć

8.. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

9. Odprawa emerytalna – jak wyliczyć świadczenia

10. „Jubilata” – jak wyliczyć świadczenia

11. Urlop dla poratowania zdrowia – jak wyliczyć świadczenie.

 

12. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

13. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

14. Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:


• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

 

15. Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

a. e- zwolnienia lekarskie – na co zwrócić uwagę

b. zwolnienie lekarskie nauczyciela , który nie realizuje zajęć w trakcie zwolnienia w innej placówce .

c. wynagrodzenie chorobowe

d. zasiłek chorobowy

e. zasiłek macierzyński

f. zasiłek rodzicielski

g. zasiłek ojcowski

h. zasiłek opiekuńczy

 •         Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60/30 dni
 •         Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
 •         Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 •         Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków

 

16, Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.

 •         Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
 •         Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
 •         Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

 

12. „13” trzynastka dla nauczycieli

 •         podstawy prawne
 •         zasady ustalania uprawnień,
 •         zatrudnienie zgodnie z organizacją roku szkolnego
 •         składniki w podstawie naliczanie wynagrodzenia rocznego.
 •         przykłady ustalania uprawnień do wynagrodzenia rocznego
 •         przykłady naliczania wynagrodzenia rocznego
 •         sankcje za błędne naliczenie i wypłacenia wynagrodzenia rocznego

 

13. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

 •         Kwoty wolne od potrąceń
 •         Potrącenia za zgodą pracownika
 •         Potrącenia bez zgody pracownika
 •         Potrącenia alimentacyjne
 •         Potrącenia nie alimentacyjne
 •         Potrącenia z umów zlecenia
 •         Potrącenia ZFŚŚ
 •         Potrącenia z zasiłków ZUS
 •         Zbieg tytułów
 •         Potrącenia na wniosek sądu karnego
 •         Potrącenia administracyjne.
 •         Potrącenia z „parabanków”
 •         Potrącenia alimentacyjne z diet z tytułu podróży służbowych – zmiany 01.01.2019

ZATRUDNIANIE OSÓB ZOBOWIĄŻANYCH DO ALIMENTOWANIA NA RZECZ NIELETNICH DZIECI

A KONSEKWENCJA DLA PRACODWACY.

14. Panel dyskusyjny.

Miejsce szkolenia

Hotel Tobaco
ul. Kopernika 64, Łódź

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

zainteresują Cię także

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha