zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zadania dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2019/2020 z uwzględnieniem zmian w Prawie Oświatowym od 1 września 2019r.-kopia

13 sierpień 2019 10:00-15:00

385 zł netto

Cel szkolenia:
Podczas szkolenie uczestnicy zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami dotyczącymi zmian w dokumentach pracy szkoły oraz z nowościami, które wprowadzają zmieniające się przepisy prawa.
Szkolenie pomoże w sposób sprawny, zgodny z przepisami prawa zaplanować zadania zwią-zane z organizacją nowego roku szkolnego, przeprowadzić zebrania rad pedagogicznych, przygotować w oparciu o podane propozycje dokumenty niezbędne w pracy szkoły a także wprowadzić nowatorskie rozwiązania w planowaniu oraz wielu obszarach funkcjonowania placówki.


Adresaci szkolenia: 

Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych, kadra kierownicza, pracownicy nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkoły i placówki.


Informacje o prowadzącym:

• konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą,
• ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli,
• były długoletni dyrektor szkoły,
• nauczyciel,
• lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół,
• autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych: stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i miesięcznikiem „Pra-cownik Samorządowy”,
• wykładowca Akademii „Wspólnoty”,
• doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
• certyfikowany trener „MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „ TRAIN the TRA-INER”, Akredytowany Ekspert KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Eu-ropejskich.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zadania dyrektorów szkół:
• zapoznanie z nowymi i aktualnymi przepisami regulującymi pracę szkół,
• ocena pracy i awans zawodowy – omówienie najistotniejszych zmian,
• kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2019/20,
• nowelizacja statutów.

2. Planowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/20:
• tworzenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2019/20,
• tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego,
• planowanie pracy zespołów nauczycielskich.

3. Działania organizacyjne:
• przygotowanie kalendarza szkoły,
• propozycja dni wolnych od zajęć,
• przydział obowiązków nauczycielskich,
• tworzenie rozkładu zajęć lekcyjnych,
• scenariusz zebrania rady pedagogicznej w sprawie organizacji roku szkolnego.

4. Zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/20:
• plan nadzoru pedagogicznego,
• zasady przeprowadzani ewaluacji wewnętrznej.

5. Podsumowanie, wzory dokumentów.

 

Miejsce szkolenia

Grein Hotel
Al. T. Rejtana 1, Rzeszów

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha