zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

ZADANIA ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE WYNIKAJĄCE Z NOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW

30 październik 2019 10:00-15:00

365 zł netto

 

PROWADZĄCY: 

  •  praktyk, pracuje na stanowisku głównego specjalisty ds. oświaty w starostwie powiatowym. Zajmuję się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki oświatowe
  •  wykładowca i ekspert z listy edukatorów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, absolwentka seminarium doktorskiego Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowany doradca zawodowy, specjalista w zakresie public relations, członek Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, członek Zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Ostrołęce
  • autorka książki – poradnika dot. profesjonalnego sekretariatu w szkole

 

Cel szkolenia:

ü  Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi znowelizowanymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego, doskonalenia zawodowego nauczycieli, oceny pracy, wynagradzania oraz czasu pracy nauczycieli.

ü  Zdobycie wiedzy na temat zakresu kompetencji poszczególnych organów jst w procesie prowadzenia szkół i placówek oświatowych.

 

Adresaci: Pracownicy organów prowadzących szkoły oraz placówki oświatowe, a także pracownicy zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługujących szkoły i placówki.

 

  1. Podstawy prawne wykonywania zadań z zakresu oświaty przez jst – zakres kompetencji poszczególnych organów.
  2. Stanowienie prawa miejscowego – przykłady uchwał i zarządzeń wydawanych przez poszczególne organy jst. wynikających z prawa oświatowego.
  3. Realizacja poszczególnych zadań organu prowadzącego w zakresie:

1)      awansu zawodowego nauczycieli – wprowadzone zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminów,

2)      wynagradzania nauczycieli – tworzenie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

3)      doskonalenia zawodowego nauczycieli – zasady tworzenia i dysponowania funduszem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – wprowadzone zmiany,

4)      rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – wprowadzanie zasad wynikających z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,

5)      pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – tworzenie regulaminu przyznawania pomocy finansowej,

6)      oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki,

7)      zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół.

 

  1. Inne zadania organów prowadzących.
  2. Przykładowe orzecznictwo dotyczące omawianych zagadnień.
  3. Dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników szkolenia.

 

Miejsce szkolenia

Villa Pallas
ul. Żołnierska 4, Olsztyn

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha