zaproponuj szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

24 marzec 2020 10:00-15:00

365 zł netto

Kolejny termin zajęć to 19 maja 2020 r.


PROWADZĄCY:
Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od 14 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Od 6 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Doradca i audytor prawa pracy.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić.


CEL SZKOLENIA:
Praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.


PROGRAM:
1.    Kto ma obowiązek tworzyć ZFŚS?
2.    Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny, czym jest gospodarstwo domowe?
3.    Jak tworzyć odpis na ZFŚS?
4.    Jakie zwiększenia zasilają środki ZFŚS?
5.    Co jest przedmiotem działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
6.    Jak prawidłowo przyznawać świadczenia z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego? Czy można stosować inne kryteria niż socjalne?
7.    Jak potwierdzanie sytuację majątkową osób uprawnionych zgodnie z RODO?
7.1.    Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)
8.    Jak stworzyć prawidłowy regulamin ZFŚS?
9.    Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
10.    Czego nie można finansować z ZFŚS?
11.     Jaką rolę pełni komisja socjalna?
12.    Jakie organy uprawnione są do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli?
13.    Jakie są warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS?
14.     Jak opodatkowanie są świadczenia z ZFŚS?
15.     Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
16.    Pytania i dyskusja

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha