zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.

13 wrzesień 2019 10:00-15:00

375 zł netto

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania i rozliczania ZFŚS, środkami przeznaczonymi na działalność socjalną, organizowaną na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Uczestnicy zostają zapoznani z zadaniami i czynnościami związanymi z zarządzaniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych, dotyczących osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu. Wszystkie omawiane zagadnienia poparte są podstawami prawnymi. Szkolenie uwzględnia zmiany obowiązujące od maja 2019 roku.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Zapoznanie się z zadaniami i czynnościami zarządzeniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych dotyczącą osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu.


Adresaci szkolenia:

- administratorzy (pracodawcy) ZFŚS,
- związki zawodowe, przedstawiciele załóg ZFŚS, komisje socjalne, komórki socjalne,
- samodzielne stanowiska zajmujące się prowadzeniem ZFŚS
- sektor finansowy we wszystkich jednostkach organizacyjnych.


Informacje o prowadzącym:

biegły rewident,
• posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
praktyk, posiada ponad 17-letnie doświadczenie w firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych na stanowisku głównego księgowego,
• doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości i finansów,
prowadzi szkolenia od 2010 r. z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, inwentaryzacją, instrumentami finansowymi i środkami trwałymi,
• ekspert z dziedziny ZFŚS.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady tworzenia ZFŚS przez pracodawców.

2. Świadczenia z ZFŚS oraz ich opodatkowanie i oskładkowanie.

3. ZFŚS a koszty uzyskania przychodu.

4. Działalność socjalna a VAT.

5. Świadczenia z ZFŚS w ewidencji księgowej.

6. Świadczenia urlopowe.

7. Ustawo o opiece nad dziećmi do lat 3 a ZFŚS.

8. Lokowanie środków ZFŚS.

9.Dopuszczalność egzekucji z ZFŚS.

10.Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS. Zmiany w 2019 r. - wprowadzenie zmian w Ustawie o ZFŚS w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Miejsce szkolenia

Grein Hotel
Al. T. Rejtana 1, Rzeszów

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha