zaproponuj szkolenia

Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenie harmonogramów

26 luty 2020 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Od 6 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Doradca i audytor prawa pracy.


CELE SZKOLENIA:
praktyczne omówienie zagadnień związanych z czasem pracy. Na szkoleniu zostaną omówione:
- Zagadnienia z pojęć dotyczących czasu pracy. Zostaną wskazane prawidłowe zasady ustalania doby pracowniczej, ustalenia dnia wolnego, niedzieli, świąt.
- Zasady prawidłowego tworzenia i zmian harmonogramów, prowadzenia ewidencji casu pracy, rozliczania nadgodzin.
- Wady i zalety wprowadzenia równoważnego czasu pracy w porównaniu z innymi systemami czasu pracy. Na co należy zwracać szczególną uwagę przy równoważnym czasie pracy, jaki będzie miał wpływ na inne uprawnienia pracownicze.
- Najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących w zakresie czasu pracy.
- Najczęściej popełniane błędy w zakresie rozliczania czasu pracy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.
- Sankcje karne, które grożą za nieprzestrzeganie zasad rozliczania czasu pracy.


PROGRAM:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy – omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, doba pracownicza, niedziela, dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień.
2. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
3. Normy czasu pracy
4. Ustalenie wymiaru czasu pracy
5. Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu
6. Dni wolne od pracy – dopuszczalność pracy w niedziele i święta
7. Choroba pracownika w dniu wolnym od pracy a rozliczenie czasu pracy
8. Odpoczynek dobowy i tygodniowy
9. Systemy czasu pracy – jak wybrać najkorzystniejszy system czasu pracy?
10. Indywidualny rozkład czasu pracy
11. Okres rozliczeniowy – wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych. Jak wprowadzić w życie regulacje związane z wydłużeniem okresu rozliczeniowego?
12. Ruchomy czas pracy – zalety i wady
13. Prawidłowe ustalenie harmonogramów czasu pracy z praktycznymi przykładami
14. Czy można zmienić harmonogram?
15. Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
16. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy z praktycznymi przykładami
17. Praca w godzinach nadliczbowych
17.1. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
17.2. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i bez jego wniosku
17.3. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
17.4. Dodatki za godziny nadliczbowe
17.5. Limity pracy w godzinach nadliczbowych
17.6. Ustalanie przekroczeń dobowych i średniotygodniowych
17.7. Czas pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu a godziny nadliczbowe
18. Praca w porze nocnej
19. Odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień
20. Nieusprawiedliwione nieobecności w pracy
21. Listy obecności
22. Pytania i dyskusja

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha