zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zasady wystawiania faktur VAT w roku 2019

28 listopad 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Tax Net Sp. z o.o., Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Modus, Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Instytutem Rachunkowości i Podatków w Warszawie a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C., gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.


CELEM SZKOLENIA JEST przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie fakturowania na gruncie podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiot szkolenia obejmuje analizę przepisów podatkowych dotyczących zasad fakturowania oraz przegląd najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie. Duża część szkolenia poświęcona jest rozwiązywaniu praktycznych problemów, na bazie konkretnych przykładów, dotyczących wystawiania faktur VAT, prowadzenia ewidencji VAT oraz zasad rozliczania podatku VAT. Przeanalizowane zostaną również najczęściej zgłaszane przez gminy zagadnienia oraz wątpliwości związane z fakturowaniem usług oraz dostaw towarów w obszarze jednostek samorządu terytorialnego.    
Każdy uczestnik szkolenia w ramach ceny, ma prawo do bezpłatnej opinii podatkowej na dowolny temat.

UWAGA!
Możliwość zgłoszenia na 2 dni przed szkoleniem konkretnego problemu, który zostanie szczegółowo omówiony na szkoleniu.


PROGRAM:
1. Pojęcie oraz funkcja faktury VAT.
2. Obowiązek wystawienia faktury.
3. Szczególne zasady wystawiania faktur.
4. Specyfika faktur wystawianych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
5. Podmioty uprawnione do wystawiania faktur.
6. Zasady wystawiana faktur przez gminy.
7. Obowiązek wystawienia faktur VAT na żądanie.
8. Zasady samo fakturowania.
9. Faktury wystawiana przez podmioty trzecie.
10. Faktury RR – zmiany od roku 2019.
11. Dane które faktura powinna zawierać obligatoryjnie.
12. Dodatkowe elementy na fakturze VAT
13. Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną.
14. Faktury wystawiane w mechanizmie odwrotnego obciążenia oraz konsekwencje błędnej kwalifikacji transakcji.
15. Zasady wystawiania faktur w transakcjach międzynarodowych.
16. Zasady wystawiania faktur przez podmioty zwolnione podmiotowo.
17. Faktura wystawiona przez podmiot wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych a prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.
18. Faktury zaliczkowe oraz faktury końcowe.
19. Faktury częściowe.
20. Zasady wystawiania faktur w walutach obcych.
21. Co to jest faktura „pro – forma”?
22. Dokumenty zrównane z fakturą.
23. Kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia podatku VAT?
24. Faktury elektroniczne (pojęcie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury).
25. Faktura VAT ustrukturyzowana oraz ramy czasowe obowiązku jej obligatoryjnego stosowania (nowe regulacje).
26. Zasady wystawiania faktur korygujących.
27. W jakich przypadkach możliwe jest wystawienie noty korygującej?
28. Anulowanie faktury oraz odsyłanie faktur.
29. Warunki dokonania skutecznej refaktury.
30. Duplikaty faktur.
31. Faktura VAT a JPK.
32. Przechowywanie faktur elektronicznych – kontrowersyjne stanowisko KIS
33. Konsekwencje błędnego wystawienia faktury oraz wystawienia tzw. „pustej faktury” na gruncie przepisów karnych skarbowych.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha