zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zatrudnianie cudzoziemców 2019

27 sierpień 2019 10:00-15:00

445 zł netto

Wobec braku Polaków chętnych do pracy coraz częściej sięgamy do zatrudniania cudzoziemców. Jak się odnaleźć w gąszczu przepisów? Jakich błędów nie należy popełniać? Jak wypełniać druki urzędowe?

Cel szkolenia:
Zapoznanie słuchaczy z zasadami dotyczącymi legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP oraz z zmianami w tym zakresie od 01.01.2018 r.


Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych, a także do pracowników agencji pracy tymczasowej.


Informacje o prowadzącym:
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy, w latach 2010 – 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, Expert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej, w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, doświadczony wykładowca – od 1995 r. prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.


PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce:
o grupy cudzoziemców
o procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
o tytuły pobytowe
2. Zezwolenia na pracę – zasady.
3. Zezwolenie na pobyt i pracę.
4. Nowe zezwolenie wewnątrzkorporacyjne – Dyrektywa ICT – NOWOŚĆ
5. Zezwolenia na pracę sezonową w 2018 roku – ZMIANY :
o tryb wydania,
o rodzaje działalności gospodarczej,
o nowe dokumenty,
o procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia.
6. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy po nowemu:
o nowe zasady rejestracji,
o nowe dokumenty.
7. Zatrudnianie cudzoziemców jako pracowników sezonowych „Pomocnik rolnika” – NOWOŚĆ
8. Zmiany w wykroczeniach:
o NOWE wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców,
o WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom.
9. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych.
10. Konsekwencje prawne zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia.
11. Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni spełniło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wy-konywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamiętuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytoryczna, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo interesujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawa-nia pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób praktycznych informacji – było super.


Forma realizacji szkolenia:
• Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z życia gospodarczego. W trakcie zajęć również angażowani są uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
• Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
• W ramach szkolenia są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym.
• W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
• Przewidywany czas trwania szkolenia to około 6 godzin dydaktycznych zajęć.

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleniowe Wspólna
Wspólna 56, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha