zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zmiany w przepisach prawa oświatowego od 01.09.2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem zmian w Karcie Nauczyciela. Uporządkowanie i kalendarz wdrażania.

23 wrzesień 2019 10:00-15:00

385 zł netto

PROWADZĄCY: Elżbieta Rabenda

• Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego.
• Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 18.000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne.
• Autorka wielu tekstów dla wydawnictw branżowych i prasy, w tym „Dziennika Gazety Prawnej”, „Wspólnoty”, „Pracownik Samorządowy” , prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener Fundacji Polskiej Akademii Nauk (PAN), Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, ośrodków FRDL w całym kraju, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, niezależny ekspert współpracujący z SKO, RIO. Prowadzi webinaria, a także trener wielu innych instytucji i firm szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.


ADRESACI SZKOLENIA:
• Szkolenie dedykowane samorządom i dyrektorom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych publicznych

 


PROGRAM SZKOLENIA

1. KARTA NAUCZYCIELA 2019 - kolejna nowelizacja.
a. Wynagrodzenia nauczycieli 2019/2020 - planowanie finansowania przez samorządy. Omówienie ścieżki postępowania.
b. Regulamin wynagrodzenia nauczycieli - przygotowanie się do podjęcia uchwały w sprawie rocznego regulaminu. Dlaczego warto to zrobić już teraz? Wzór regulaminu.
c. Awans zawodowy - kolejna odsłona wraz z przepisami przejściowymi. Procedury, harmonogram i dokumentowanie. Zadania dla JST, planowanie i finansowanie.
d. Ocena pracy nauczycieli.
i. procedury obowiązujące szkoły i przedszkola od 01.09.2019 r.
ii. przygotowanie do oceny, ocenianie i dokumentowanie przebiegu oceny pracy nauczyciela i dyrektora.
iii. ocenianie nauczycieli, w tym dyrektora szkoły będących na ścieżce awansu zawodowego.
iv. ocenianie nauczycieli, w tym dyrektora szkoły niebędących na ścieżce awansu zawodowego.
v. ścieżka odwoławcza.
vi. przepisy przejściowe, wyjątki od zasady.
vii. wzory i przykłady wypracowania stosownych materiałów i dokumentów.
e. Kary dla nauczycieli i dyrektorów - kryteria i podstawy zastosowanie. Dokumentowanie.


2. Zmiany w szkolnictwie ponadpodstawowym- NOWE STATUTY( Wzory) ORAZ CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO!


3. Jakie zmiany wdrażamy od 0.09.2019 r. w szkolnictwie zawodowym? Kalendarz.


4. Zmiany w wybranych aktach wykonawczych dedykowanych dyrektorom i samorządom. Uporządkowanie zmian, kalendarium wdrażania w szkolnictwie, przepisy przejściowe.


5. Dyskusja, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

Miejsce szkolenia

Hotel Novotel
ul. 3 Maja 31, Szczecin

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha