zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Czas pracy, godziny nadliczbowe. Umowy zlecenia i o świadczenie usług. Nowe zasady wydawania świadectw pracy

22 listopad 2019 09:00-15:00

395 zł netto

Cel szkolenia:

Czas pracy to najtrudniejsza część Kodeksu pracy. Wynika to z tego, iż ma on bezpośrednie przełożenie na wynagrodzenie, a pieniądze zawsze budzą największe emocje – jak pokazuje życie – nawet te najmniejsze.
Do najważniejszych zagadnień należą:
• wybór najlepszego rozwiązania,
• przekonanie pracowników do dokonanego wyboru,
• prawidłowe zaplanowanie czasu pracy,
• realizacja.
Wieloletni problem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umowami o pracę doczekał się nowej odsłony, wskazującej na brak pomysłu ustawodawcy w tym zakresie. Rodzi to kolejne problemy:
• jaka jest różnica pomiędzy umowami,
• jakie są konsekwencje podjętych decyzji,
• w jaki sposób redagować umowy i prowadzić dokumentację.
Zakończenie zatrudnienia wiąże się z wystawieniem jednego dokumentu. Prawidłowe postępowanie może uchronić przed odpowiedzialnością odszkodowawczą i wykroczeniową.
Na te i na wiele innych pytań znajdą Państwo praktyczną odpowiedź w trakcie szkolenia.


Adresaci szkolenia:
Pracodawcy, osoby kierujące zakładem pracy, pracownicy działów kadr, osoby prowadzące działalność w zakresie obsługi podmiotów.


Informacje o prowadzącym:

• prawnik i urzędnik państwowy,
• wieloletni pracownik instytucji kontrolnej zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia,
• posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne,
• absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
• specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa karnego i wykroczeń,
• doświadczony wykładowca – od 2005r. prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem,
• autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa w ogólnopolskiej prasie fachowej,
• trener zdobywający rewelacyjne opinie od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Definicje związane z czasem pracy:
• pozostawanie w dyspozycji pracodawcy,
• okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy,
• czas uczestniczenia w szkoleniu – rodzaje szkoleń,
• podróż służbowa a czas pracy, podróż właściwa i niewłaściwa,
• norma czasu pracy (obniżona, dobowa i średniotygodniowa),
• wymiar czasu pracy (sposoby ustalania w przyjętym okresie rozliczeniowym),
• rozkład czasu pracy, zasady tworzenia, zwolnienia,
• okresy rozliczeniowe:
o podstawowy,
o skrócony,
o wydłużony,
• wady i zalety poszczególnych okresów rozliczeniowych,
• okresy odpoczynku (dobowy i tygodniowy),
• przerwy w pracy obligatoryjne i fakultatywne (wliczane i niewliczane do czasu pracy – przerwa 5-ciogodzinna, przerwa na spożycie posiłku),
• systemy czasu pracy,
• skrócony tydzień pracy,
• praca weekendowa,
• dyżur – problemy praktyki,
• praca w porze nocnej (pracujący w nocy), wymagania, zakazy, dodatki.

2. Zasady obniżania czasu pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie, sprawowanie opieki itp.).

3. Charakter prawny dnia wolnego wynikającego z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

4. Czas pracy a prawidłowe udzielanie urlopu wypoczynkowego.

5. Praca w godzinach nadliczbowych oraz ewidencjonowanie czasu pracy:
• charakter prawny pracy w godzinach nadliczbowych: pojęcie godzin nadliczbowych, limity godzin nadliczbowych,
• dopuszczalne formy rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych,
• ustalanie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy,
• zakazy pracy w godzinach nadliczbowych,
• ewidencja czasu pracy: zasady prowadzenia, zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, ewidencja czasu pracy w systemie zadaniowym.

6. Sposoby wprowadzania systemów i rozkładów czasu pracy:
a. układy zbiorowe,
b. regulaminy pracy,
c. obwieszczenia,
d. umowy o pracę.

7. Zwolnienie pracownika na czas niezbędny do załatwienia ważnych prywatnych - zasady odpracowania.

8. Minimalna stawka godzinowa.

9. Różnice pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umowami o pracę.

10. Konsekwencje błędów.

11. Treść, terminy i skutki niewydania lub wydania błędnego świadectwa pracy.


Forma realizacji szkolenia:

• Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z praktyki go-spodarczej oraz kontrolnej.
• Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów, ze wskazaniem, iż wiele rozwiązań ma charakter optymalny, a nie idealny.
• W ramach szkolenia są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym.
• W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
• Przewidywany czas trwania szkolenia to około 5 godzin dydaktycznych zajęć.

Miejsce szkolenia

Hotel Mercure
ul. Krakowska 57,59, Opole

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha