zaproponuj szkolenia

O nas

Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej to inicjatywa OWAL s.c. na rzecz podniesienia jakości i sprawności administracji publicznej oraz przedsiębiorstw prywatnych.

Cel ten realizujemy poprzez profesjonalne szkolenie urzędników i pracowników instytucji publicznych — podnoszenie ich kwalifikacji, umiejętności, otwartości na realizację misji społecznej, do której zostali powołani oraz inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, którym służą. Do prowadzenia szkoleń ośrodek zatrudnia wyłącznie trenerów z doświadczeniem w pracy w sektorze publicznym i samorządach; posiadających żywą, aktualną wiedzę praktyczną, wreszcie doświadczenie w skutecznym przekazywaniu wiedzy. Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.20/00054/2014.

W trosce o utrzymanie możliwie najwyższych standardów ośrodek z zasady nigdy nie podejmuje współpracy z trenerami, którzy ograniczają przekaz do prezentacji przepisów prawnych i omówienia swojego poglądu na ich treść i intencje. Trenerzy współpracujący z ośrodkiem każdorazowo rozliczani są z praktycznego efektu przeprowadzonych zajęć, zawsze ewaluowanego w formie ankiet oceniających szkolenie i trenerów wypełnianych przez ich uczestników.

Każdego zgłaszającego się na szkolenie zachęcamy do przesłania z wyprzedzeniem zapytań szczegółowych, związanych z trudnymi przypadkami przez nich prowadzonymi. Zapytania te przesyłane są trenerowi, który dzięki temu przygotowuje wyczerpujące odpowiedzi, wyjaśnienia i popierające je orzecznictwo. Zdarza się, że wprowadza taki kazus do prezentacji tak, aby przekazywana przez niego wiedza opierała się na żywych, aktualnych i bliskich uczestnikom szkolenia przykładach. Dzięki tym wszystkim działaniom szkolenia organizowane przez ośrodek nierzadko wychodzą poza ramy programu – zawsze w kierunku oczekiwań naszych klientów.

Chętnie przyjmujemy zlecenia organizacji szkoleń zamkniętych: dobieramy trenera i zakres programowy na miarę potrzeb i oczekiwań zleceniodawców, elastycznie reagujemy na każdą sugestię, podpowiadamy sprawdzone rozwiązania. Ten typ szkoleń jest szczególnie efektywny: jakość przekazywanej wiedzy i umiejętności jest znacznie wyższa, koszt przeszkolenia uczestnika nieporównywalnie niższy.

Gorąco zachęcamy do każdej formy współpracy. Działamy, by wszystkim poszukującym rozwiązań dla swoich problemów – w warunkach nieustannie zmieniających się przepisów i interpretacji – zapewnić umiejętności i wiedzę pozwalające działać profesjonalnie i prawidłowo. Wiedza daje pewność.

Dane spółki:

OWAL s.c.
ul. Klubowa 2
16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP: 966-209-15-26 REGON: 200837306

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha