zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

FUNDUSZ SOŁECKI W PRAKTYCE

14 luty 2020 10:00-15:00

395 zł netto

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: 

  • Praktyk, od 20 lat Skarbnik Gminy, Dr nauk inż. rolnictwa i mgr nauk prawnych,
  • Dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Białymstoku,
  • Wykładowca na Podyplomowych Studiach w zakresie „Finanse i Rachunkowość Budżetowa”, „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna”,
  • Doświadczony trener: liczne szkolenia dla pracowników pionów finansowych, prokuratury i sądów, jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi.
  • Niezależny członek komitetu audytu w Ministerstwie Rolnictwa.

 

ADRESACI:

Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za współpracę z jednostkami pomocniczymi (sołectwami) oraz pracownicy odpowiedzialni za planowanie i wykonywanie wydatków budżetu jak również wójtowie gmin zainteresowani podstawowymi konstrukcjami i rozwiązaniami przyjętymi w systemie prawnym w zakresie funduszu sołeckiego oraz przedstawiciele sołectw.

 

CEL SZKOLENIA:

Ugruntowanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego, jego roli i przeznaczenia, a także obowiązujących zasad obiegu dokumentacji i rozliczenia środków.

Poza przedstawieniem obowiązujących konstrukcji prawnych, pozwoli na wyjaśnienie szeregu praktycznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących funduszu sołeckiego – m.in. w odniesieniu do dopuszczalnego przeznaczenia wydatków (np. place zabaw, altany w miejscach publicznych, wyjazdy integracyjne, kapliczki przydrożne, sprzęt dla OSP itp.). Poznanie reguł prawnych i istniejących wątpliwości pozwoli na prawidłowe wydatkowanie środków.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
• uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę niezbędną na stanowisku związanym z podatkami, szkolenie dostarczy znajomość najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.

 

Planowanie, wydatkowanie funduszy sołeckich jakie sołectwa otrzymują z budżetu gminy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne (ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o finansach publicznych).

2. Kalendarium działań związanych z funduszem sołeckim.

3. Uchwała rady gminy w sprawie wyodrębnienia lub niewyodrębnienia w budżecie środków funduszu sołeckiego.

4. Wysokość funduszu sołeckiego.

5. Uchwała rady gminy w sprawie zwiększenia środków funduszu.

6. Zakres dopuszczalnych wydatków ze środków funduszu sołeckiego.

7. Kto za co odpowiada w gospodarowaniu środkami funduszu sołeckiego.

8. Procedury wewnętrzne w gminie w zakresie kontroli wydatków finansowanych z funduszu sołeckiego.

9. Procedura ustalania w budżecie wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

  • Wniosek sołectwa
  • Kontrola wniosku sołectwa przez wójta gminy.
  • Procedura odwoławcza.

10. Przedsięwzięcia wspólne.

11. Zmiana przedsięwzięcia lub jego zakresu.

12. Zasady korzystania przez sołectwo z mienia gminnego.

13. Sprawozdawczość.

14. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

15. Wygaśnięcie niewykorzystanych środków.

16. Fundusz sołecki w protokołach z kontroli RIO.

17. Projektowane zmiany w ustawie o samorządzie gminnym oraz funduszu sołeckiego.

 

 

Miejsce szkolenia

Villa Pallas
ul. Żołnierska 4, Olsztyn

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha