zaproponuj szkolenia

Gdzie w organizacji szkół i przedszkoli tkwią zbędne wydatki? Szkolenie on-line

20 październik 2020 09:00-13:00

320 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

 

Informacje o prowadzącym: Elżbieta Rabenda

 • wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego.  Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 8500 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych.
 • Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, ośrodków FRDL w całym kraju, RIO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

 

 

UWAGA PROMOCJA SZKOLENIA:

Szkolenie dla samorządów, aczkolwiek mogą też uczestniczyć dyrektorzy szkół i przedszkoli samorządowych.

Będziemy rozmawiać o wydatkach, tych zbędnych, które pewnie nieopatrznie zostały w arkuszach organizacyjnych zatwierdzone. Pokażę gdzie one są i jak jeszcze można ich się pozbyć. Przygotujemy się do zatwierdzenia aneksu.

UWAGA: jest jeszcze możliwość zredukowania zbędnej kadry, do lipca włącznie, przy zastosowaniu skróconego okresu wypowiedzenia. Nie zawsze to będzie możliwe na tym etapie roku, ale u niektórych realne do wykonania.

Zapraszam tych, którym pieniądz publiczny i interes ucznia jest w głębokiej trosce!

 

PROGRAM:

 1. Subwencja oświatowa dla JST a realne potrzeby w samorządowym szkolnictwie:
 • subwencja wstępna - jak ją wykorzystać do planowania budżetu? Kalkulator.
 • subwencja ostateczna - skąd czasem niemiłe niespodzianki dla JST?
 • subwencja a planowane wydatki w szkolnictwie. O jakich mowa?
 • dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych w korelacji z prognozowaną i ostateczną subwencją, a plan finansowy gminy.

 

 1. Nasza "droga oświata". Naprawdę musi być tak drogo?
 • gdzie tkwią największe koszty w szkołach i przedszkolach? Wskażemy i spróbujemy ograniczyć.
 • redukowanie zbędnych wydatków w szkolnictwie na różnych etapach roku budżetowego.
 • pokonywanie barier w porządkowaniu wydatków- nie wszystko się uda, bo nie na wszystko samorząd ma wpływ, ale sporo możemy. Wypunktujemy dla Państwa te obszary.
 • na czym tak naprawdę polega nadzór finansowy nad przedszkolami i szkołami? Co wolno samorządom- po kolei i bez błędów kompetencyjnych.

 

 1. Bilans- podsumujemy i ocenimy skutek ww. zabiegów :-)

Chcesz dobrze zarządzać finansami oświaty? Jesteś odważny? W takim razie to szkolenie jest dla Ciebie.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha