zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Inwentaryzacja majątku jednostki

25 listopad 2019 10:00-15:00

395 zł netto

Cel szkolenia:
Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. W trakcie szkolenia użytkownicy otrzy-mają wzory dokumentów, będą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu przykładowych za-dań z zakresu inwentaryzacji.


Adresaci szkolenia:

• pracownicy zajmujący się praktyczną realizacją inwentaryzacji,
• pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem,
• główni księgowi – księgowi, zajmujący się rozliczeniem aktywów inwentaryzacji,
• inne osoby zainteresowane tematyką inwentaryzacji.


Informacje o prowadzącym:

• biegły rewident,
• posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunko-wych,
• praktyk, posiada ponad 16-letnie doświadczenie w firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych na stanowisku głównego księgowego,
• doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości i finansów,
• prowadzi szkolenia od 2010 r. z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związa-nych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, inwentaryzacją, instrumentami finansowymi i środkami trwałymi,
• ekspert z dziedziny ZFŚS.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne inwentaryzacji majątku jednostki.

2. Cele i przedmiot inwentaryzacji.

3. Metody i terminy inwentaryzacji:
• spis z natury,
• uzgadnianie sald,
• weryfikacja stanu ewidencyjnego.

4. Podział obowiązków oraz kompetencje w zakresie inwentaryzacji:
• czynniki wpływające na organizację inwentaryzacji,
• instrukcja inwentaryzacyjna,
• udokumentowanie przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacyjnych.

5. Odpowiedzialność materialna pracowników:
• prawidłowe powierzenie mienia,
• odpowiedzialność jednostkowa i wspólna,
• wina umyślna i nieumyślna.

6. Różnice inwentaryzacyjne:
• nadwyżki,
• niedobory zawinione i niezawinione,
• kompensata różnic inwentaryzacyjnych.

7. Jak wprowadzić do ksiąg korekty z tytułu zweryfikowanych różnic inwentaryzacyjnych:
• wycena różnic,
• księgowanie.

8. Dokumentacja inwentaryzacji.

9. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w świetle przepisów podatkowych.

10. Różnice inwentaryzacyjne a podatek VAT.

Miejsce szkolenia

Grein Hotel
Al. T. Rejtana 1, Rzeszów

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha