zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – aspekty praktyczne

24 listopad 2020 09:00-12:00

255 zł netto

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 • członek Polskiej Akademii Rachunkowości;
 • trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych;
 • trener Ośrodka PRO FORIS Fundacji Goleniowska Akademia Rozwoju;
 • stały współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”;
 • wieloletni skarbnik gminy miejskiej.

 

Adresaci: pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych

 

Opis:Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Program:

 1. Podstawy prawne inwentaryzacji.
 2. Istota i zadania inwentaryzacji.
 3. Przedmiot inwentaryzacji.
 4. Rodzaje i formy inwentaryzacji.
 5. Metody inwentaryzacji.
 6. Terminy inwentaryzacji.
 7. Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.
 8. Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.
 9. Instrukcja inwentaryzacyjna.
 10. Etapy inwentaryzacji.
 11. Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.
 12. Przygotowanie inwentaryzacji.
 13. Inwentaryzacja drogą spisu z natury.
 14. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.
 15. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.
 16. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
 17. Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.
 18. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
 19. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha