zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w praktyce Szkolenie on-line

06 maj 2021 09:00-13:00

280 zł netto

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

 

Informacje o prowadzącym:  radca prawny i doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej oraz świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych, współpracując m.in. z trzema ośrodkami pomocy społecznej. Zrealizował ponad czterdzieści szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.

 

Adresaci:

  • Pracownicy Domów Pomocy Społecznej; Ośrodków Pomocy Społecznej
  • organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje społeczne i pozarządowe, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne i prawne organizujące pomoc społeczną

 

Program szkolenia

1 Najnowsze orzecznictwo w zakresie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w tym:

zmiany w zakresie kolejności ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS przez osoby zobowiązane,

obowiązek prowadzenia postępowania do wszystkich osób z danej grupy obowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS,

obowiązek wydania decyzji o ustaleniu wysokości należnej opłaty za pobyt w DPS w sytuacji braku zapewnienia pełnej odpłatności w drodze umowy,

zmiany w zakresie zwolnienia z ponoszenia odpłatności.


2. Kierowanie, umieszczenie i przyjęcie do DPS przesłanki, procedura oraz orzecznictwo.
3. Ustalenie odpłatności za pobyt w DPS, w tym: 3.1.umowa w sprawie odpłatności,

decyzja o ustaleniu odpłatności.

4. Najczęstsze nieprawidłowości występujące podczas procedury kierowania do DPS oraz ustalania opłaty.
5. Planowane zmiany w zakresie DPS, w tym:

wspólne skierowanie do DPS,

zmiana właściwości miejscowej gminy dotycząca skierowania do DPS,

nowa procedura dochodzenia przez gminę zwrotu zawyżonych opłat za pobyt w DPS.


6. Funkcjonowanie DPS-ów w czasie epidemii.
7. Panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań trenerowi.

 

Uwaga

Po szkoleniu istnieje możliwość zadawania Trenerowi pytań dotyczących szkolenia przez 7 dni, za pośrednictwem Organizatora.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha