zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola - sprawnie i skutecznie ONLINE

11 kwietnia 2024 09:00-12:30

360 zł netto

Szanowni Państwo

Jednym z ważniejszych zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach przygotowania organizacji nowego roku szkolnego jest przeprowadzenie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola w każdym przypadku, kiedy kończy się kadencja dyrektora aktualnie pełniącego tę funkcję. Zapraszam na szkolenie, które stanowić będzie aktualizację wiedzy o organizacji konkursu na stanowisko dyrektora popartej orzeczeniami sądów i przygotuje uczestników szkolenia do sprawnego wykonania tego zadania.

Zapraszam Liliana ZIENTECKA

 

Informacje o prowadzącym: Liliana Zientecka

·      praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,

·      autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,

·      odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Adresaci szkolenia

 Pracownicy JST odpowiedzialni za organizacje szkół i przedszkoli.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu

 1.       Uczestnik szkolenia zostanie przygotowany do sprawnego przygotowania dokumentacji ogłoszenia, przeprowadzenia i zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora i powierzenia funkcji dyrektora po przeprowadzonym konkursie.
 2.       Uczestnik szkolenia pozna najnowsze orzecznictwo i interpretacje nadzoru
  o konkursach na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej – co uchroni go przed popełnieniem błędów.

 

Plan zajęć – 2 sesje po 1,5 godziny

 1.       Zaplanowanie postępowania konkursowego – podstawy prawne, etapy działania.
 2.       Ogłoszenie konkursowe - najnowsze orzecznictwo w sprawie – wzór ogłoszenia.
 3.       Tryb powołania komisji konkursowej, w tym prawidłowe wyłonienie członków komisji konkursowej, najnowsze orzecznictwo w sprawie - wzory dokumentów.
 4.       Zadania przewodniczącego komisji konkursowej – wyznaczenie terminu posiedzenia komisji konkursowej, powiadomienie członków komisji o terminie i miejscu konkursu, przekazanie dokumentacji konkursowej organowi wykonawczemu JST - wzory dokumentów.
 5.       Prawidłowy przebieg posiedzenia komisji konkursowej, w tym prawidłowe przeprowadzenie głosowania – wzór protokołu.
 6.       Tryb zakończenia postępowania konkursowego, najnowsze orzecznictwo w sprawie:

1)      zatwierdzenie wyników konkursu – wzór zarządzenia;

2)      unieważnienie konkursu – wzór zarządzenia.

 1.       Procedura powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu oraz kandydatowi wskazanemu po konkursie, w którym nie wyłoniono kandydata – wzory dokumentów.
 2.       Procedura opiniowania kandydatów na inne stanowiska kierownicze w szkole przez organ wykonawczy JST- wzór wniosku i wydanej opinii.

 

Forma i metoda prowadzenia zajęć

 1.       Seminarium z elementami wykładu informacyjnego w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.
 2.       Asymilacja aktualnych przepisów prawa z zakresu szkolenia, ich interpretacji
  i przykładami dobrej praktyki.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha