zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Kontrola warunków pracy (Państwowej Inspekcji Pracy)

09 wrzesień 2019 10:00-15:00

385 zł netto

 

Cel szkolenia:
Samo prowadzenie działalności gospodarczej może sprawiać kłopoty, a gdy powierzamy komuś pracę pojawić się mogą dodatkowe problemy.
Jednym z nich jest kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
Jak się do niej przygotować?
Jakie są moje prawa a co może kontrolujący?
Co po kontroli?


Adresaci szkolenia:

Osoby zarządzające zakładem pracy; pracownicy działów kadr i płac; pracownicy księgo-wości; pracodawcy; prawnicy.


Informacje o prowadzącym:
• prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
• absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
• specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizo-wego, prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych,
• były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
• ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
• w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
• doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopol-skiego Konwentu Agencji Pracy,
• współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
• ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
• brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowni-ków w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
• w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Han-dlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r. - w 2018 r. przeprowadził 118 szkoleń,
• społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
• trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

1) Zadania poszczególnych instytucji nadzoru nad warunkami pracy – PIP, SIP, służba BHP.

2) Państwowa Inspekcja Pracy – podstawy działania oraz historia.

3) Zadania Państwowej Inspekcji Pracy.

4) Kto podlega kontroli PIP?

5) Jakie są przyczyny kontroli?

6) Przebieg kontroli:
a) wszczęcie,
b) obowiązki podmiotu kontrolowanego w zakresie udostępnienia lokalu, dokumentacji obiektów, maszyn i urządzeń, zatrudniania osób na różnych podstawach prawnych,
c) ustalenia kontroli – protokół lub notatka,
d) zastrzeżenia do treści protokołu,
e) skutki odmowy podpisania protokołu kontroli,
f) co będzie uznane za utrudnianie kontroli,
g) na co zwracać uwagę i czego nie może inspektor.

7) Środki prawne wydawane w trakcie i po kontroli PIP:
a) nakazy: ustny, pisemny,
b) wystąpienie,
c) polecenie.

8) Kara – tryb nakładania i rodzaje wykroczeń.

9) Co po kontroli?
a) odpowiedź na środki prawne;
b) czy po PIP może ktoś jeszcze przyjść.

10) Kontrole łączne kilku organów – czy tak można?


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni spełniło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wy-konywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamiętuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytoryczna, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo interesujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawa-nia pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób praktycznych informacji – było super.


Forma realizacji szkolenia:

• Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z praktyki gospodarczej oraz kontrolnej. W trakcie zajęć również angażowani są uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. W pod-stawowych modułach prowadzone są ćwiczenia z formułowania umów.
• Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
• W ramach szkolenia są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym.
• W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygo-towane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
• Przewidywany czas trwania szkolenia to około 5 godzin dydaktycznych zajęć.

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha