zaproponuj szkolenia

KONTROLA ZARZĄDCZA - obowiązkowe dokumenty - harmonogram tworzenia w ciągu roku

26 kwiecień 2023 10:00-13:00

380 zł netto

Informacje organizacyjne:
- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Wykładowca: ekonomista, praktyk z zakresu kontroli zarządczej odpowiedzialny za jej tworzenie oraz nadzór na stanowisku dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego , kierownik zespołu audytu wewnętrznego, certyfikowany audytor wewnętrzny, główny księgowy w banku, zastępca dyrektora finansowego odpowiedzialna za budżet zadaniowy oraz tworzenie systemu mierników, obecnie dyrektor wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców. Pomysłodawca połączenia kontroli zarządczej z budżetem zadaniowym. Wykładowca akademicki na wydziale prawa i ekonomii z zakresu kontroli w administracji i kontroli zarządczej, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Wyższej Szkole Administracji Publicznej, Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Trener szkoleń od 20 lat z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, kontroli w administracji, zarządzania czasem. Autor publikacji w kwartalniku Optimum.

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie czynności oraz dokumentów wymaganych na początku roku oraz przypomnienie dokumentacji tworzonej na koniec roku.

Istnieje również możliwość skonsultowania dokumentów już istniejących w jednostkach oraz zapoznanie się z wzorami dokumentacji prezentowanymi przez długoletniego praktyka i trenera po szkoleniu.

Adresaci szkolenia:
• kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, szpitali, jednostek oświatowych),
• główni księgowi,
• kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni,
• pracownicy wspierający działania kierowników,
• osoby zainteresowane przedmiotową tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA

Nowy rok niesie ze sobą pewne wymagania związane z kontrolą zarządczą.
Jakie ?
Warto sprawdzić biorąc udział w szkoleniu.

Zgodnie ze Standardami Kontroli Zarządczej kierownicy jednostek zobowiązani są do przekazania informacji o określaniu celów i zadań oraz monitorowaniu i ocenie ich realizacji, a także o działaniach podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem w stosunku do ww. zadań.

1. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej – Standard nr 19 w praktyce.

2. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej - Standard nr 22 w praktyce.
• Monitorowanie,
• Samoocena,
• Audyty i kontrole,
• Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 rok.

3. Określanie celów i zadań oraz monitorowanie i ocena ich realizacji, podsumowanie 2022 r.
- Standard nr 6 i 7 w praktyce.

I. Cele strategiczne.

II. Zadania i identyfikacja ryzyka w 2022 r.

a. Realizacja zadań:
• przedstawienie działań podejmowanych w 2022 r. w ramach realizacji poszczególnych
zadań;
• w przypadku, gdy zadanie zostało dodane – opisanie jego stanu realizacji od momentu aktualizacji;
• określenie stopnia osiągnięcia zaplanowanej wartości oczekiwanej miernika;
• wskazanie przyczyn niewykonania części lub całości zadania lub nieosiągnięcia
zaplanowanej wartości oczekiwanej.

b. Ocena zidentyfikowanego ryzyka do zadań w 2022 r.:
• opisanie zagrożeń, które w sposób negatywny wpływały na realizację zadania;
• wskazanie skutków wystąpienia ryzyka.

c. Ocena skuteczności zastosowanych metod przeciwdziałania ryzyku:
• opisanie działań podejmowanych w ramach eliminacji ryzyka;
• wskazanie efektów zastosowanych metod przeciwdziałania ryzyku.

III. Zadania związane z epidemią .

Wskazanie jak ryzyka oddziaływały na realizowane zadania i czy stosowane metody przeciwdziałania ryzyku były skuteczne.

4. Inne niezbędne dokumenty i ich podsumowanie wynikające ze Standardów Kontroli Zarządczej.
• Wartości etyczne i dokumenty związane z ich zapewnieniem.
• Kompetencje zawodowe i dokumenty związane z ich zapewnieniem.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha